The Mosquito and the Ruler

Over: Anne Marthe Dyvi: For også kunnskap i seg selv er makt, collage, 80×100cm. Toppbildet viser et utsnitt fra Hanne Grieg Hermansen, 2010, blyant på papir, 50cm x 70cm

Med: Mattias Arvastsson, Anne Marthe Dyvi, Elin Eriksson, Hilde Frantzen, Jeanett Ann Goodwin, Camilla Haukedal, Hanne Grieg Hermansen, Nina Bang Larsen, Chloe Lewis, Elida Brenna Linge, Ida Lønset, Karén Nikgol, Julie Lillelien Porter, Richardo del Pozo, Torgrim Wahl Sund, Anngjerd Rustand, Semund Svelle, Andrew Taggart, Anja Ulset, Kristin Velle og Gøril Wallin.

Årets avgangsstudenter på masterstudiet i kunst arbeider innenfor et vell av disipliner som video, film, vev, maleri, lyd, tegning, performance, installasjon, fotografi og skulptur. Den årlige masterutstillingen i kunst gjør – i all sin råskap – samtidskunsten tilgjengelig for publikum.
De 21 studentene viser stor spennvidde innenfor samtidskunsten når det gjelder uttrykk, teknikker og materialer. Arbeidene berører terror, vitenskap, mystikk, universet, persepsjon, underbevissthet, katastrofe, kontroll, tilfeldigheter, kroppslighet, myter, svart og hvitt, naturressurser, overgangsritualer, sosial angst, foranderlighet og bestandighet, død, komposisjon, makt og kunnskap, tid, materialers hierarki, fremmedgjøring, bakenforliggende strukturer, orientering og desorientering, indre og ytre landskap.

Masterseminaret “Unfathomable” på Landmark 26. og 27. april
«Alt er sted. Det er nesten helt umulig å forestille seg noe som ikke har utstrekning. Det er nesten helt umulig å forestille seg tid uten rom. Man kan kanskje ikke unnslippe rommet. Men ting behøver ikke være uten utstrekning for å være ufavnbare. Det holder at noe er et stykke borte eller altfor nærme, at det er veldig stort eller veldig lite, at det får en til å tenke på ting som man blir svimmel av å tenke på – eller til å glemme akkurat det. Vi tenkte vi kunne oppsøke noe av det rommet, eller det i rommet, som ikke så lett lar seg forstå, måle eller beskrive. Det er jo allikevel mulig å nærme seg det og oppleve at det er noe der. Vi har for eksempel tenkt oss på en ekspedisjon til toppen av et høyt fjell for å høre på at en mann spiller en konsert med opptak av lyder fra inne i hans egne ører.»

Gjesteforlesninger av Jacob Kirkegaard (DK), Lindsay Seers (GB), Dyveke Sanne (NO), Anke Bangma (NL) og Agnes Nedregård (NO).

Påmelding til unfathomable2010@gmail.com

Masterutstillingen i kunst 2010, Kunsthøgskolen i Bergen.