Tauba Auerbach

Kurator: Solveig Øvstebø

Utstillingen er initiert av Bergen Kunsthall, og er et samarbeid med Malmö Konsthall og WIELS Contemporary Art Centre, Brussel.

I Tauba Auerbachs arbeider kollapser tradisjonelle motsetninger mellom bilde, format og innhold. I hennes seneste malerier, tegninger, fotografier og bokskulpturer har overflaten i seg selv utgjort et sentralt omdreiningspunkt. Auerbach forsøker å veve sammen ulike posisjoner som tilfeldighet og orden, lesbarhet og abstraksjon eller gjennomtrengelighet og fasthet – størrelser som vanligvis oppfattes som uforenlige med hverandre.

Utstillingens tittel henspiller på en forestilling om at det kan finnes mennesker med en “tetrakromatisk” synsevne. Mennesker oppfatter normalt verden omkring seg trikromatisk (trefarget). Vi har tre typer reseptorer for oppfattelse av farge, med varierende sensitivitetsvariasjoner: rød, grønn og blå. En ny teori har imidlertid åpnet for at det kan finnes en liten prosentandel mennesker (bare kvinner) som har en fjerde fargereseptor, noe som gjør dem “tetrakromatisk”. Ved å spille på slike forestillinger om en fjerde komponent, som dersom den kunne påvises, radikalt ville endre vår erfaring av verden, bruker Auerbach i denne utstillingen to analogier – både den romlige (ideen om en fjerde dimensjon) og den spektrale (et fjerde fargespekter).

Siden 2009 har Auerbach arbeidet med en serie arbeider hun kaller “fold paintings”. Ved å utydeliggjøre grensene mellom to- og tredimensjonalitet, kan disse maleriene forstås som en analogi som forsøker å åpne opp for en forestilling om fire dimensjoner. I Fold-maleriene vrenger og bretter Auerbach lerretet, for så å stryke eller presse det slik at foldene setter seg i materialet. Senere spraymales lerretet mens det ennå har konturer av en slags tredimensjonal topologi. Resultatet – etter at malingen er tørket og lerretet strukket – er en nærmest perfekt registrering av flatens tidligere tredimensjonale form. Flaten får en trompe l’oeil effekt, en overbevisene gjengivelse av tredimensjonal form på en flate, ikke ulikt tradisjonelt mimetisk maleri – men i dette tilfellet basert på oppfinnsomhet snarere enn malerisk virtuositet.

Auerbach arbeider ofte i serier hvor hun benytter både digital teknologi og eldre håndverksteknikker som skiltmarleri eller veving – ikke av nostalgiske grunner, men for å sette ideer omkring “teknologier” i relieff. Kanskje er det derfor også en naturlig konsekvens at hun behandler maleriet som en teknologi på lik linje med andre visuelle kommunikasjonsformer – fra det antikke Mesopotamias kileskrift til digitalt trykk.

Fold-maleriene forholder seg direkte til denne måten å forstå maleriet på – som en teknologi der de mekaniske egenskapene som er spesifikk for mediet utnyttes, men som også tvinger maleriet til å oppføre seg på måter vi forbinder med andre teknologier. Som i en fotografisk prosess “fremkalles” maleriene i løpet av den tiden det tar å spraymale flaten, på samme måte som et bilde fremkalles på fotopapiret i mørkerommets kjemikaliebad eller på filmen i kameraet. Kontraster og konturer i Auerbachs malerier forsterkes tilsvarende ved en forlenget “eksponering” av malingen som møter lerretet.

I tillegg til å videreutvikle serien av Fold-malerier, har Auerbach også produsert en helt ny serie arbeider til utstillingen i Bergen Kunsthall. Her benytter hun seg av ulike veveteknikker der lerretet er kuttet opp i strimler for så å bli vevd sammen igjen i en rekke ulike mønstre designet av kunstneren selv. I stedet for å presentere en romlighet ved hjelp av farger bygger hun her opp flaten gjennom ren struktur og form. Auerbach tar i disse arbeidene utgangspunkt i hjørneformasjonen som nettopp er en forutsetning for tredimensjonalitet.

Tauba Auerbach har lenge arbeidet med ulike typer bokproduksjoner. I det siste har disse utviklet seg til selvstendige skulpturelle verk som viderefører Auerbachs forskning på flerdimensjonalitet og fargens betydning for romlighet. Hun presenterer flere nye bokskulpturer på denne utstillingen og på et vis fungerer disse som manualer for tenkningen rundt dette prosjektet ved å hele tiden sirkulere rundt spørsmålet: Hvordan kan vi forestille oss det som ikke er mulig å sanse?

Selv om Auerbach henter mye av sin inspirasjon fra matematikk og fysikk, berører hennes visuelle undersøkelser like mye kunsthistoriens basistemaer. Maleriene hennes reiser grunnleggende spørsmål på nye måter, blant annet knyttet til avbildning av en tredimensjonal virkelighet på en todimensjonal flate, eller forholdet mellom abstraksjon og representasjon.

Alle installasjonsfoto: Tauba Auerbach, installation view from Tetrachromat, Bergen Kunsthall, Norway, 2011. Courtesy of the artist, Paula Cooper Gallery, New York and STANDARD (OSLO), Oslo. Photographer: Vegard Kleven.

_Tauba Auerbach (f. 1981) bor og arbeider i New York. Blant hennes seneste separatutstillinger er “The W Axis” på Standard (Oslo), “Here and Now/And Nowhere” på Deitch Projects, New York, “Passengers” ved CCA Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco og “The Answer/Wasn’t Here” på Jack Hanley Gallery, San Fran¬cisco. Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger som blant andre “Greater New York”, PS1 MoMA, New York; “2010 – The Whitney Biennial”, Whitney Museum of American Art, New York; “Exhibition Exhibition”, Castello De Rivoli og “Younger Than Jesus”, New Museum, New York. _

_Tauba Auerbach: Untitled (Fold), 2010. Acrylic paint on canvas/wooden stretcher. 203.2 × 152.4 cm. Courtesy of Astrup Fearnley Samlingen, Oslo. Photo: Vegard Kleven.

Tauba Auerbach: Untitled (Fold), 2011. Acrylic paint on canvas/wooden stretcher. 187.6 × 142.2 cm. Private collection, California. Photo: Davina Semo.

Tauba Auerbach:: Corrugation II, 2011. Acrylic paint on canvas/wooden stretcher. 152.4 × 114.3 cm. Courtesy of the artist and Paula Cooper Gallery, NY. Photo: Davina Semo.

Tauba Auerbach: Corner III, 2011. Woven canvas on stretcher. 152.4 × 114.3 cm. Courtesy of the artist and Paula Cooper Gallery, NY. Photo: Vegard Kleven.

Tauba Auerbach: Corner IV, 2011. Woven canvas on wooden stretcher. 152.4 × 114.3 cm. Courtesy of the artist and STANDARD (OSLO), Oslo. Photo: Vegard Kleven.

Tauba Auerbach: Untitled (Fold), 2011. Acrylic on canvas / wooden stretcher. 182.9 × 137.2 cm. Courtesy of the artist and Paula Cooper Gallery, NY. Photo: Vegard Kleven._

På åpningskvelden holdt Glasser (US) en minikonsert på Landmark

Les intervjuet med Auerbach og Glasser i BA her


Video: Glasser – Mirrorage

Tetrachromat