Taryn Simon

Bergen Kunsthall åpner vårens utstillingsprogram fredag 23. januar 2004 med en presentasjon av den amerikanske kunstneren Taryn Simon. På tross av sin unge alder har Simon allerede bemerket seg internasjonalt med sine politisk agiterende fotografier.

Utstillingen viser nyere utvalgte arbeider som alle omhandler emner i grenselandet mellom kunst og politikk. Simons ulike motiver – de uskyldige dømte, de Tsjetsjenske rebeller, en fange på døds celle og den Cubanske lederen Fidel Castro – er fanget i en serie av sjeldne og fengslende portretter. Kunstnerens formale valg og bruk av dramatisk lyssetting, storformat foto og det kalkulerte forholdet mellom person og omgivelser, både forfører og utfordrer betrakteren til en konfrontasjon med sosialpolitiske tema i samtiden.

Mest oppmerksomhet har Taryn Simon fått for sitt omfattende prosjekt The Innocents Verket består av 18 fotografier i storformat, samt en videoprojeksjon, og vil fylle to av kunsthallens største saler. The Innocents forteller historiene til mennesker som har blitt satt i fengsel for alvorlige voldsforbrytelser de ikke har gjort. Verket tar utgangspunkt i The innocent project som ble etablert i 1992 av advokat og professor Barry Schenk og borgerrettsadvokat Peter J. Neufeld. Prosjektet har til i dag vært ansvarlig for frigjøringen av 127 feilaktig fengslede personer i USA. Etter et oppdrag fra New York Times i 2000, la Simon ut på en treåring reise rundt i USA, for å fotografere disse uskyldig dømte.

Hovedårsaken til dommene var feilidentifisering og Simons verk stiller spørsmål ved bruk av fotografiet som et pålitelig medium i forbindelse med vitneutsagn. Mange mennesker blir uskyldig dømt nettopp på bakgrunn av vitners feilaktige respons på fotografi og “line-ups” i identifiseringsprosessen. I de aktuelle sakene formidlet i dette prosjektet, gav fotografiet rettssystemet et verktøy som forvandlet uskyldige borgere til kriminelle, assisterte tjenestemenn med å skaffe øyenvitneidentifikasjon, og hjalp statsadvokaten til å sikre domfellelse. Personene ble senere frifunnet på bakgrunn av DNA-bevis som i de senere år har vært avkrevd i slike saker.

Simons arbeider er mer enn bare portretter. Fotografiets kontekstuelle betydning står sentralt i Simons verk, og sjelden ser en klarere konsekvensene av å ignorere fotografiets begrensninger. Simon har fotografert hver enkelt av de uskyldige på et sted som har hatt særskilt betydning for feil domsavsigelse: stedet for identifisering, stedet for arrestasjon, stedet for alibi, eller selve åstedet for den kriminelle forbrytelsen. Alle disse er steder som i rettsforfølgelsen har gitt motstridende betydninger, og som dramatisk har endret livene til de dømte. Ved å fotografere i disse omgivelsene synliggjør Simon den tynne grensen som går mellom sannhet og fiksjon, og konfronterer oss med fotografiets mulighet til å viske ut disse grensene.

Verket The Innocents inneholder også en film der de uskyldig dømte forteller om sine egne erfaringer og vurderinger av hendelses forløpet.

I tillegg hovedprosjektet The Innocents vil utstillingen i Bergen Kunsthall også vise arbeider av Taryn Simon som tar for seg andre sosiopolitiske problemstillinger.

I fotoserien The Chechen Rebels har Simon samarbeidet med fotografen Alexei Hay for å dokumentere skadede forkjempere i Aserbadjan, Georgia og det sørlige Kaukasus. Fotografiene søker å dokumentere historier som russisk media konsekvent har forsøkt å holde unna offentlighetens lys. Simon angriper her tematikken som en seriøs journalist med storformat fotografier og kunstferdig lyssetting som sterke virkemidler.

I lysbildeserien som viser Fidel Castro sammen med landskap av Revolusjonspalassets interiør, tilbyr Taryn Simon et sjeldent innsyn til en forbudt side av Cuba og sin leder. Bildene er presentert som lysbilder for å unngå reproduksjon.

I verket The Photograph of the American Death Row presenterer Taryn Simon et alarmerende portrett av en person på den amerikanske dødscellen. Portrettet signaliser den tvilsomme konstruksjonen og overdrevne avstraffelsen i det amerikanske rettssystemet.

Gjennom sine oppsiktsvekkende fotografier, videoer og installasjoner makter Simon å belyse forholdet mellom politikk og kunst på en svært direkte måte. Den såkalte politiserte kunsten som i stor grad har preget kunstscenen de siste årene, har i noen tilfeller blitt anklaget for å sette de virkeliglige politiske hendelsene ut av fokus. Simon gjør det motsatte. De direkte skildringene og den estetiserende fremstillingen bygger opp under innholdet i de faktiske historiene som formidles, uten å gjøre bruk av spekulative virkemidler. Taryn Simon bor og arbeider nå i New York. I 2001 ble hun tildelt prisen John Simon Guggenheim Foundation Fellowship in Photography.

Utstillingen i Bergen er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Kunst-Werke Berlin. Utstillingen er organisert av sjefskurator Klaus Biesenbach, Amy Smith Stewart og Katrin Lewinsky.

OMVISNING FOR PUBLIKUM:
Torsdag 12. februar kl. 17.00
Søndag 22. februar kl. 14.00

Mer om Tary Simon på www.tarynsimon.com

Dato: 23. januar – 22. februar 2004