Stephen Prina

Stephen Prina stiller i sine verk opp en kompleks poetikk som utforsker forholdet mellom kunstnerisk produksjon, presentasjon og resepsjon. Han problematiserer den utvekslingen som alltid er tilstede i mellomrommet mellom et kunstverk og dets kunsthistoriske referanser, historiske forløpere og direkte innflytelse, enten disse henvisningene er obskure og bortgjemte eller direkte synlige i verket. Prinas verk blir fortettede omdreiningspunkt for et nesten uoverkommelig antall referanser og henvisninger til andre verk, samt ulike nivåer av kontekstuelle betydningslag.

Utstillingen er en del av det årlige samarbeidet mellom Bergen Kunsthall og Borealisfestivalen. Stephen Prina er også musiker, og står bak flere egne soloutgivelser, samt musikalske samarbeid med blant andre David Grubbs og The Red Crayola. Prinas hyper-referensielle praksis inngår dessuten naturig i årets festival, hvor sentrale stikkord er begreper som minne, drømmer og transkripsjoner.

Stephen Prina (f. 1954) bor og arbeider i Los Angeles, California og Cambridge, Massachusetts hvor han er professor ved Harvard University. Prina har hatt separatutstillinger ved blant annet Artpace, San Antonio; DAAD Galerie, Berlin; Los Angeles Municipal Gallery; Museé d’art Moderne et Contemporain, Genève; P.S.1 Museum, New York og The Power Plant, Toronto. Han har også deltatt ved en lang rekke gruppeutstillinger, blant andre Documenta IX og Venezia Biennalen (1990).

Den amerikanske kunstneren Stephen Prina er en av de viktigste representantene for postkonseptuelle strategier i samtidskunsten. Prina har gjort den klassiske konseptkunsten, og samtidig dens historiske forløper, modernismen, til startpunktet for sin egen kunstproduksjon.