Stedsspesifikt prosjekt i et byrom

Det finnes mange måter å bli kjent med et sted på, og der finnes like mange forskjellige oppfatninger av ett og samme sted. Bare tenk på hvor forskjellige historier og erfaringer to mennesker eller to generasjoner kan ha om et sted som Torgalmenningen! I fire uker har elever fra Bergen vært med på et stedsspesifikt prosjekt, hvor de skulle ta for seg lyd og bevegelse på et sted i byen. Lyd og bevegelse på et sted kan fortelle oss mye om stedet, som for eksempel om dette er et sted som brukes mye eller lite, og også hva stedet brukes til. Kanskje er det ting i nærheten som lager lyd, som en kirke hvor kirkeklokken slår, eller en skole hvor skoleklokken ringer timen inn. Lyd på stedene ble tatt opp med god hjelp av Jonas Skarmark. Observasjonene av bevegelsene gjort på stedet ble satt inn i en form for skjema, hvor himmelretningene var mal for elevenes nedtegnelser. Observasjonene kan omfavne alt fra antall fugler i et tre til menneskers bevegelser på stedet.

Utstillingen består av observasjonene som barna har gjort på stedene de har tatt for seg. De skjematiske nedtegningene av ulike bevegelse på stedet er omgjort til film, vist på to skjermer som kjører samme film, men med ulikt tidsintervall slik at sammenstillingen av bildene alltid vil være i forandring. Et utvalg av observasjonene er hengt direkte på vegg. Lyd fra de ulike stedene er satt sammen til en større lydfil, og fyller rommet med mer eller mindre gjenkjennelige lyder fra et sted ute. En projektor viser fotos av barn og steder, tatt underveis av prosjektet.

Medvirkende skoler: Holen (1.2.6.7.kl.), Kalandseidet (7.kl.), Christi Krybbe (3.kl.), Lyshovden (5.6.kl.), Skjold (2.kl.), Krokeide (2.kl.), Krohnengen (7.kl.), Møhlenpris (2.kl.), Olsvikåsen vgs., Fyllingsdalen vgs.

Barnas egen førjulsutstilling!