Silje Heggren, Patrik Entian og Torunn Skjelland, Malerier

Silje Heggren, Patrik Entian og Torunn Skjelland er unge kunstnere etablert i Bergen. De har alle tre gjort seg bemerket på den norske kunstscenen, deriblant som spennende samtidsmalere. Som mange av sin generasjon sjonglerer de innenfor flere media og har en konseptuel tilnærming til maleriet.

I No.5 vil de på hver sin separatutstilling presentere naturalistiske malerier, som på ulikt vis forholder seg kontekstuelt til referanser hentet fra kart, snapshop-fotografi eller popkunst. Felles for de tre malerne er at de er vitale i sitt billedspråk og utfordrer representasjonens forutsetninger, med en tydelig tilstedeværende stemme.

Torunn Skjelland
SOSIALDEMOKRATIPÅSKI del II er en serie malerier som tar utgangspunkt i foto fra skiturer. Her finner vi den idealiserte fremstillingen av den norske tur-mentaliteten. Disse maleriene føyer seg inn i en tradisjon som har vært herskende blant mange unge malere siden 90-tallet, hvor nostalgien blir hengende igjen fra fotografiet. I en slags demokratisk etterkrigsånd og gjennom fysisk aktivitet og frisk luft, er menneskene i bildene forent til å kjempe for sunne idealer. Skjelland leker med disse verdiene ved å henvise til det kollektive og ikke minst gjenkjennelige ved slike “familiealbum-situasjoner”. Torunn Skjelland er kjent fra sitt virke med prosjektet Vestlandske Kunstmisjon, som har mottatt en rekke priser innen norsk kunstliv.

Silje Heggren
I serien Can you feel it? tar Silje Heggren utgangspunkt i fotografier fra barer og konserter, som viser mennensker som fester og danser. Bildene er malt i sterk koloritt med avgrensede fargeflater, noe som gir assosiasjoner til det utilslørte språket som popkunsten representerte. Motivene fra utestedene spiller på hvordan man i slike situasjoner higer etter, eller nyter, følelsen av et fellesskap. Med et stringent, men samtidig vitalt og forfriskende språk, gir Heggren en hyllest til de sosiale sammenhenger. Silje Heggren er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen(KHIB) og Helsinki. Hun er aktiv både på kunst -og musikkscenen i Bergen, hvor hun i tillegg til å være billedkunstner, har opptrått både som DJ, designer og radiovert.

Patrik Entian
I utstillingen Utdrag ur svenska målarkonstens historia undersøker Patrik Entian landskapsmaleriet som han på lekfullt vis gjenoppliver og samtidig problematiserer. Geografiske kart inngår som en del av praksisen, hvor han forsøker å kombinere de nøytrale kartene med mer subjektive landskap. Entian henspeiler til en digital virkelighet gjennom sine referanser, linker og koblinger, og forsøker bryte ned reglene for representasjonens begrensninger. Patrik Entian har bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim og Helsinki, og har siden 1999 hatt mange utstillinger og utsmykningsoppdrag.

Dato: 3. mars – 4. april 2006