Rodney Graham

Bergen Kunsthall har gleden av å presentere den kanadiske kunstneren Rodney Graham for et norsk publikum. Graham er kjent for sine skarpe, konseptuelt intelligente og humoristiske installasjoner. Utstillingen i Bergen er kunstnerens første separatutstilling i Norden, og presenterer et utvalg arbeider fra det siste tiåret, samt en rekke helt nye verk.

Rodney Graham er født i 1949 i Vancouver, Canada, hvor han fremdeles bor og arbeider. Siden syttitallet har han etablert seg som en stadig mer ettertraktet kunstner på den internasjonale samtidskunstscenen. Han er først og fremst billedkunstner, men kan i mange situasjoner også omtales som forfatter, skuespiller, musiker og låtskriver. I sine produksjoner tar han i bruk alle typer medier fra film og skulptur til plateutgivelser og bøker.

På nittitallet kunne man se et skifte i Grahams arbeider, fra en periode der litterært orientert konseptualisme var dominerende, til et større fokus på fotografi, video og film. Filmene vises ofte i form av installasjoner med en skulpturell tilnærming til visningsrommet, der store spesialkonstruerte filmfremvisere blir en naturlig del av verket.

I flere av filmene og fotoarbeidene har Graham selv hovedrollen, enten som skuespiller i kortfattede og eksentriske drama, eller i dokumentasjoner av performancearbeider. Verkene som vises i Bergen Kunsthall vil bestå av både skulptur foto og videoinstallasjoner, der dette biografiske elementet er tilstede. I filmen (Phonokinetoscope, 2001) finner vi ham for eksempel syklende baklengs gjennom Berlins Tiergarten påvirket av LSD-rus. Verket kommenterer både en indre og ytre erfaringsverden, i den forstand at den psykedeliske rusopplevelsen foregår i Grahams innerste bevissthet, en verden vi betraktere er stengt ute fra.

De konseptuelle og innholdsmessige fellestrekkene ved Grahams kunst er i stor grad knyttet til aspekter som handler om lek med menneskets sanseerfaring og erkjennelsesevne, iblandet humor og utallige kunst- og kulturhistoriske referanser. Looping og repetisjoner er en gjennomgående metode hos Graham. Filmene er sjelden lenger enn at betrakteren får med seg både starten og slutten, og dermed filmens repetitive struktur, slik verket Torqued Chandelier Release, 2004, er et eksempel på. Dette gjenspeiler Grahams bevisste holdning til alle aspekter ved filmvisningen og filmerfaringen. Det gjelder også hans oppslukende interesse for filmens teknologihistorie, og den tematiske tilnærmingen til fotografiet og dets evne til å fange den optisk synlige verden. Phonokinetoscope refererer for eksempel til de tidligste eksperimenter med filmmediet, hvor man forsøkte å synkronisere lyd og bilde. Graham synkroniserer ikke dette verket på samme måte, men sammenstiller i stedet en 15 minutters LP og en 5 minutters filmloop der forholdet mellom lyd og bilde aldri blir helt det samme for hver visning.

Grahams verk er komplekse med mange lag av referanser og visuelle ledetråder. Verkene unndrar seg å gi all informasjon, men sender i stedet betrakteren ut på en endeløs leting etter sammenhenger. Utstillingen som helhet vil gjennom film, lyd og skulptur introdusere oss for Grahams vakre, bisarre verden og gi innblikk i flere sider ved hans produksjon.

Utstillingen er kuratert og produsert av Bergen Kunsthall.

Støttet av:
E.G.D. Holding AS
Norsk Kulturråd og Bergen Kommune

Bilde: The Phonokinetoscope, Rodney Graham, 2001
16mm film installation with modified turntable, 33 1/3 rpm vinyl LP
Courtesy: 303 Gallery, N.Y.

Dato: 10. november – 20. desember 2006