Robert Lucander The Second Coming

Den finske kunstneren Robert Lucander viser fra 29. november sine malerier i NO.5. Lucander bor og arbeider for tiden i Berlin og han har hatt en rekke større internasjonale utstillinger de siste årene. Mellom annet deltok han på utstillingen “Stop for a moment” 2002, som i regi av NIFCA tok for seg sentrale problemstillinger innenfor samtidsmaleriet.

Lucanders demonstrerer maleriets muligheter, og hans evne til å fange det samtidige, kobler Lucanders kunst til det kommersielle fotografi. Våre vaner og sosiale omgangsformer blir her eksponert. Lucander henter fortrinnsvis sine motiver fra massemediene, men bearbeider disse motivene slik at de formidler et innhold han selv ønsker å kommunisere. Både form og farger har en karakteristisk klarhet ved at Lucander kombinerer monokrome flater med enkelte figurative detaljer. Han benytter ofte finerplater der han lar trestrukturen komme tilsyne. Dette gir bildene et særegent uttrykk ,som kan knyttes opp til en grafisk “neo-pop” stil, vi finner igjen hos kunstnere som Gary Hume. “The second coming” er Lucanders første utstilling i Norge.

Courtesy of Contemporary Fine Arts, Berlin
Photo by Jochen Littkemann, Berlin

29. november 2002 – 12. januar 2003