Rchel Harrison Westward Ho

I samarbeid med årets festspillkunstner Bjarne Melgaard har Bergen Kunsthall invitert den amerikanske kunstneren Rachel Harrison til å stille ut i No.5 under festspillperioden. Harrison ble født i New York i 1966 og har sin utdannelse mellom annet fra Wesleyan University i Middeltown CT. Hun bor og arbeider i New York, men har i de senere år bemerket seg i en større internasjonal sammenheng med sine særegne arbeider.

Harrison har en egen evne til å krysse grenser mellom skulptur, fotografi og readymade ved at hun ofte inkorporerer foto og populærkulturelle bilder i sine objekter. På denne måten går hun i mot konvensjonelle forventninger og befestede formalistiske tolkingsmåter. Figurative element blir her satt opp mot abstrakte, mens begreper som “skulptur” versus “installasjon” i stor grad blir sammenfallende. I følge kunstneren selv er hennes kunst også bedre opplevd enn analysert, siden oppmerksomheten blir rettet mot ulike måter å oppfatte kunst på. Bizarre kombinasjoner av håndverksmessig velproduserte treskulpturer, masseproduserte objekter og fotografier gjør det vanskelig å lage de store rasjonelle parameter. Betrakteren blir i stedet hensatt til skulpturenes ertende mekanismer som for eksempel vinduer som ikke viser deg noe, eller screenshots av ansikter som bare gjengjelder ditt stirrende blikk.

Dato: 22. mai – 17. august 2003