Rank Xerox

En utstilling produsert av 4 kopimaskiner. Bergen Kunsthall åpner fredag 20 august kl. 20.00 høstens program med utstillingen “Rank Xerox” Utstillingen presenterer et prosjekt av kunstnerne Gardar Eide Einarsson og Mattias Faldakken.

“Rank Xerox” er en videreutvikling av samarbeidet mellom Einarsson/ Faldbakken. De har i en periode arbeidet tett sammen med prosjekter som befatter seg med kunstnerisk og teoretisk meningsproduksjon innenfor den institusjonelle kontekst. De har markert seg på kunstscenen med sin til tider ekstreme minimalisme og blitt karakterisert som eksempler på nykonseptualisme i Norsk kunst. I Bergen Kunsthall vil også det minimalistiske stå i fokus. Utstillingen vil bestå i hovedsak av 4 kopimaskiner, stabler av kopiark, spesialprodusert møblement, og originaler til kopiering og produksjon av et fanzine/katalog. Originalene leveres av kunstnere og skribenter som duoen har invitert til å bidra for prosjektet i Bergen. “Rank Xerox” vil presentere et omfattende antall prosjekter formidlet på a4 ark. Publikum velger selv de “originaler” de ønsker å kopiere. Bergen Kunsthall vil på denne måten fungere som en produksjonssentral der innholdet i utstillingen på sett og vis bestemmes av betrakteren selv, gjennom valget av verk som inkluderes i katalogen. Publikum får ved dette en rekke utfordringer når det tradisjonelle verkbegrepet her reduseres, og betrakteren tvinges til å forholde seg til innholdet i det kopierte materiale.

Siden Gardar Eide Einarsson og Matias Faldakken gikk ut av akademiet i Bergen på slutten av nittitallet har de, i tillegg til sin egen kunstproduksjon, arbeidet sammen med en rekke prosjekter. Mellom annet startet de Bergen Museum for Samtidskunst i 1998 bl.a. ment for å diskutere strategier og mekanismer innenfor kunstinstitusjonen. “Museet” holdt først til i en gammel pølsebod på Nøstet for så å gå over i en mer immateriell konstruksjon for produksjon av tekstmateriale og fiktive kunstprosjekter. Både kunstens og kapitalens infrastruktur blir her problematisert.

Dato: 20. August – 23. September 2004

Kunstnere: Gardar Eide Einarsson og Matias Faldbakken