Per Barclay

I NO.5 viser Per Barclay denne høsten en billedserie over Adolfkanonen på Trondenes i Harstad. Utstillingen er blitt til i samarbeid med Festspillene i Nord-Norge.

Per Barclays utstilling kan betraktes som en videreføring av hans fotografiske prosjekt de siste 20 årene, der han har forsket i det optiske potensialet av arkitektoniske speilinger i vann, vin, melk og olje.

Det historiske krigsmonumentet reflekteres i et oljebasseng nede i selve kanonbrønnen, og kan leses både som en direkte speiling av virkeligheten, men også som en omformulering av denne. I likhet med hans kjente interiørspeilinger av blant annet Palazzo Torino fra 1990, konfronteres vi også i disse bildene med ambivalente følelser. Ikke bare med hensyn til hva vi faktisk ser, men også til motivets ofte divergerende narrative og formalestetiske kvaliteter. Slik speilingene av palassinteriøret kan fremstå som ubeskrivelig vakre, men også spenningsfylte og foruroligende iscenesettelser av et kulturelt betydningsfullt rom, er også kanonbildene ladet med en tvetydig tematikk. Som Barclay selv et sted har uttrykt det, kriges det jo om olje overalt, men det er like fullt speilinger av former og volumer som er hans kunstneriske hovedanliggende.

Per Barclay (f 1955) bor og arbeider i Paris. Han er utdannet i Italia i 1980-årene, og hovedtyngden av hans utstillingsvirksomhet har vært ved internasjonale gallerier og institusjoner, bl a Fondazione Merz, Torino (2008) og Museo Nacional Centro de-Arte Reina Sofia, Madrid (2003). Han representerte Norge på Veneziabiennalen i 1990, hadde separatutstilling på Museet for Samtidskunt, Oslo (1998) og var Festspillutstiller i Bergen Kunsthall i 2001.

68°50′N