part wild horses mane on both sides

part wild horses mane on both sides vever sammen elementer av musique concrète og live improvisasjon for å bygge opp skjøre, men likefult omsluttende klangunivers. For Bergen Kunsthall og Borealis 2015 vil de opprette et arkiv med lyder tatt opp i Bergen og andre steder. Arkivet vil inneholde feltopptak, funne lyder, donerte lyder og handlinger i rommet. Utformet som et kassett-bibliotek og en lydinstallasjon, vil arkivet også fungere som kildemateriale for et nytt flerkanals performance-stykke for improvisatører.

Upstairs: Bergen Kunsthalls nye residency-program inviterer organisasjoner til å ta over prosjektrommet i 2. etasje og forvandle det slik de ønsker. I husets kjerne skal det skapes en tverrfaglig arena i kontinuerlig forandring: fra åpent verksted eller forskningsstasjon, til forlagshus, klasserom eller popup butikk.

En del av Upstairs. I samarbeid med Borealis