Ørjan Amundsen
Destiny

Til utstillingen i sal V har Ørjan Amundsen produsert et nytt verk der mytologi, teknologi, fakta og spekulasjon blir vevd sammen i en tre-kanals videoinstallasjon. Videomaterialet er basert på appropriert innhold fra uspesifiserte kilder og bunner i kunstnerens interesse for avansert prediktiv teknologi; et verktøy som opprinnelig ble brukt av meteorologer for å spå været. I dagens samfunn er det en del av det som former vår oppfatning og forestilling av virkeligheten.

Det tredelte verket – installasjonen, videoene og lyden – er inspirert av skjebnegudinner. I norrøn mytologi er de kjent som norner; tre gudinner som spinner på alle menneskers skjebne vev og bestemmer deres skjebne fra den dagen de blir født. I gresk og romersk mytologi finner man lignende skikkelser, moirer og parcerne, også kjent som «the fates». Ønsket om å forutsi fremtiden er sannsynligvis like gammel som mennesker. Det er en praksis og et fenomen som er beskrevet i myter og religioner verden over. I Ørjan Amundsens nye verk trekkes det paralleller mellom mytologi og teknologi i den forstand at det for de fleste er like uhåndgripelig å forstå hvordan algoritmer, dataprogrammer og fortolkningen av våre egne data foregår, som å forstå spådommer i mytologien. I verket Destiny er skjebne gudinnene erstattet av prediktiv teknologi, kunstig intelligens og maskinlæring; en nyere form for spådoms kraft som analyserer, lærer og utfører prediksjoner basert på algoritmer og data innhentet om enkelt mennesker.

Videomaterialet er hentet fra en rekke forskjellige kilder og gjennom ulike former for manipulering av materialet fremstår de abstrakte og i forskjellig grad gjenkjennelig fra sine originaler. Sentralt i verket er også tre monologer som består av kryptiske, men poetiske ytringer som imiterer innhenting, prosessering og analysering av data.

Hva skjer med oss når våre bevegelser, ideer og begjær blir fanget, manipulert og foregrepet? Hva er de politiske, kulturelle, sosiale implikasjoner av prediksjonsteknologi? Kontrollerer vi teknologien eller kontrollerer den oss? Algoritmer og kunstig intelligens brukes allerede i søkemotorer, til å foreslå «venner» på sosiale medier og skreddersydde reklamer til oss. De brukes også for å avgjøre om en kan få lån eller ikke og i noen tilfeller brukes de til å regne ut sannsynligheten for at domfelte kan begå nye kriminelle handlinger. Introduksjonen av ChatGPT og andre AI-boter har vist hvor enkelt og raskt det er å produsere tekster som det er vanskelig å verifisere. Ønsket om å danne en sammenhengene modell av verden basert på kvantitativ data, og på den måten predikere folks handlinger mer og mer nøyaktig er høyt prioritert i tech-industrien. Det ligger enorm økonomisk vinning bak, samtidig som det kan få alvorlige implikasjoner, særlig for individers handlingskraft og frie vilje.

Ørjan Amundsen er basert i Oslo og arbeider hovedsaklig med video, tekst og musikk, som oftest kombinert. Sentralt i hans praksis er undersøkelser av hvordan digitale medier og informasjonsteknologier er med på å forme vår oppfatning og forestilling om virkeligheten.

Åpning
Tor 25. mai 13:00 Gratis

Omvisninger
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00

Tir 23. mai 18:00
For medlemmer

Related