On Circulation

Installation view On Circulation, Bergen Kunsthall 2018. Photo: Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Installation view On Circulation, Bergen Kunsthall 2018. Photo: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

Med Lewis Baltz, Anna Boghiguian, Tanya Busse & Joar Nango, Nina Canell, Tyler Coburn, Zachary Formwalt, Bodil Furu, Núria Güell & Levi Orta, Erik Holmstedt, Anton Kats & Maia Urstad, Daniel Keller, Sam Lewitt, Park McArthur, Sean Snyder, Diamond Stingily, Ulla Wiggen

Dagens globale samfunn preges av kapitalens flyt, nettverk mellom mennesker og en strøm av informasjon som knytter sammen ulike deler av verden over store avstander, samt ulike nivåer av sosial produktivitet. I vinter presenterer Bergen Kunsthall en omfattende utstilling som tar for seg “sirkulasjon” som et sentralt begrep i møte med dagens sosiopolitiske og økonomiske forhold. Utstillingen viser arbeider fra 19 internasjonale kunstnere.

Fra tidlige handelsruter og migrasjonsmønstre, som Hansaforbundet eller Silkeveien, til dagens sosiale nettverk og andre former for digital kommunikasjon, har ulike nettverk ikke bare bidratt til sirkulasjon av mennesker og varer, men også ført til både innovasjon, utvikling av hierarkier og utnyttelse. Forskere innen kybernetikk begynte på 1950-tallet å forestille seg et samfunn grunnlagt på forbindelser og relasjoner mellom separate deler, fremfor et tydelig sentrum. Utfra dagens perspektiv blir infrastrukturen som muliggjør og kontrollerer denne flyten av relasjoner spesielt viktig, forstått som et “operativsystem” (Keller Easterling) som organiserer hverdagslivets handlingsrom. Styrende normer, standardiseringer, retningslinjer og tekniske prosedyrer utgjør nesten usynlige maktstrukturer som bestemmer hvordan objekter og innhold organiseres og sirkuleres. Verkene og prosjektene i denne utstillingen ser på disse prinsippene, deres materielle spesifisitet og områder, hvor den underliggende infrastrukturen manifesterer seg visuelt. Med eksempler fra globaliserte markeder, og spørsmål omkring opphavsrett og billedteknologi, samt konkrete steder for produksjon, undersøker verkene i utstillingen både sirkulasjonsparadigmet i seg selv og dets bakenforliggende infrastrukturer.

Utstillingen viser nyproduserte kunstverk, plassert i relasjon til arbeider fra 1960- til 1980-tallet. Slik kan man ane en kontinuitet og sammenheng mellom mekaniserte prosesser i den før-digitale tidsalderen, til dagens senkapitalistiske og fullt ut digitaliserte informasjonssamfunn. Ulla Wiggens malerier av kretskort fra 1960-tallet og Nina Canell’s ferske installasjon med mikrochiper og agurkskiver er ulike eksempler på synliggjøring av den ofte usynlige materialiteten til mekanisert og digitalisert teknologi. Sean Snyder viser en fotografisk installasjon hvor en digital sensors nakne overflate avbildes. Kunstneren Sam Lewitts nyeste verk er laget i samarbeid med en internasjonal bilfabrikk, og undersøker bilmotoren som et symbolsk midtpunkt ved dagens mobilitetskultur. I tillegg til strømmen av drivstoff og eksos i motoren, ser han også på det juridiske rammeverket som omgir teknologien. I Park McArthurs nye verk undersøkes utgravingen av marmor fra en gruve i Norge, og steinens videre reise til et museumsbygg i USA.

Begrepet sirkulasjon henger sammen med temaer som deregulering og utvidelse av markedet, men også håpet om frigjørende nettverk og selvorganisert distribusjon, slik man har sett det i motkulturelle bevegelser og deltakerstyrt publisering gjennom magasiner, radio og internettformater. Mange av prosjektene nærmer seg tematikken med en ambivalens, hvor kunstneren selv blir involvert i maktstrukturer og nettverk, og slik deltar kritisk med refleksjon omkring den rollen kreativitet og kritikk spiller innenfor vår tids samfunnsdynamikk. Heller enn å dokumentere et fenomen i sin fulle bredde, tilbyr utstillingen et nettverk av løsrevne synspunkter og motiver som kretser omkring tematikken som en collage.

Utstillingen følges av en innholdsrik serie med arrangementer som viderefører undersøkelsen av temaer som relaterer seg til utstillingen.

16.11.2018 — 13.01.2019

Related