Noen var der og har sett meg

Kunstnerne Lisa Karlsson og Charlotte Thiis- Evensen arbeider med dokumentariske uttrykk for både tv, radio og ulike kunstsammenhenger. Flere av prosjektene har vært vist i en kunstkontekst og i en mediesammenheng (nrk-tv, nrk-radio, net)

Prosjektet “Noen var der og har sett meg” består av to deler; en separat utstilling og et møte med reklameverden. Under utstillingen vises en reklamefilm for prosjektet laget av Virtual Garden på Bergen kino, filmens intensjon er å trekke et større publikum inn i kunstrommet

I videoarbeidet “Noen var der og har sett meg” presenterer kunstnerne oss for historier fra livet til den 18 år gamle, synshemmede jenta Kathrine Lium. Her forteller hun om episoder i hverdagen, som opplevelsen hun har på reise med tog. Denne reisen utløser en minneflyt som går i assosierende baner, der hun lar seg føre med i en annen sanselighet, i berøringer, i smak, i lukt og hørsel. På denne måten kan virkeligheten erfares fra en kant der flere sanser åpnes mot en annerledes versjon av verdens mening.

For mer informasjon:
www.noenvarderogharsettmeg.no

Dato: 25. – 28. august 2005