Mylder 2017
Byen

Årets Mylder fikk navnet “Byen” av kunstner Kay Arne Kirkebø, som hadde ansvar for både verksted og avsluttende utstilling. Mylder arrangeres som vanlig i tilknytning til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB sin masterutstilling for kunst.

Mylder 2017 ble innledet med en formidling av masterutstillingen, hvor vi snakket om ulike sider ved samtidskunsten. Blant annet ble begreper som prosess, bevegelse og performance diskutert i utstillingen.Deretter var det verksted for elevene. Kay Arne arbeider i hovedsak med tegning. så tegning med tusj og blyant ble et naturlig utgangspunkt for verkstedet. Byen som tema er også noe som går igjen i Kay Arne sitt kunstnerskap, og begrepet by og tanker rundt hva en by kan være ble viktige innfallsvinkler til elevenes arbeider. Hver deltaker fikk i oppdrag å lage sin versjon av en by eller noe som hører byen til. Det kunne være noe de selv har opplevd, noe de tenkte var typisk for en by, eller de kunne lage sine egne fremtidsbyer. Resultatet ble et mangfold av byinntrykk.

Takk til skoler og barnehage som har vært med på prosjektet:
Damsgård (7. trinn), Fridalen (5. trinn), Holen (2. trinn, 3. trinn, 4. trinn), Kirkevoll (5. trinn, 7. trinn), Lyshovden (6. trinn), Montessori (4 – 7.trinn), Møhlenpris (3. trinn), Olsvik (2. trinn), Sandgotna (8. trinn), Slettebakken (3 – 7. trinn), Smørås (6. trinn), Eidsvågneset barnehage

Kay Arne Kirkebø (f.1979) bor og arbeider i Bergen. Han har en mastergrad i kunst (2014) fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Kirkebø jobber hovedsakelig med tegning i bilde, -video og – bok/fanzine format. Isometriske bylandskap av ekstrem detaljerikdom og animerte linjer som kontinuerlig beveger seg mellom det flate og romslige er element som går igjen i Kirkebøs kunstnerskap. Han har stilt ut ved blant annet Høstutstillingen, Tegneforbundet, Tag-Team Studio og TULCA Visual Art Festival, og har laget flere bøker med tegninger.

Related