Masterutstillingen i kunst 2014

Masterutstillingen i kunst 2014 foregår i Bergen Kunsthall i perioden 11. april – 4. mai og heter “MEAGHEA SKKLL rKGM MAH TNCA”.

I år vises arbeider fra 23 kunstnere som uteksamineres med mastergrad i Kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Arbeidene som stilles ut varierer i teknikk og uttrykksform, fra maleri, skulptur, film, animasjon, fotografi, installasjon, lyd og performance. Utstillingen kan forstås som et gruppeportrett av et knippe unge kunstnere som har tilbrakt en viktig fase av sin utvikling i hverandres selskap. Dette års avgangsstudenter er en konstellasjon med svært varierte bakgrunner og erfaringer, både geografisk, kulturelt og profesjonelt. Utstillingen vil vise et glimt inn i deres forskjellige virke fra et avgjørende punkt i den kunstneriske utviklingen.

Alternative omvisninger
Utstillerne har besluttet å invitere publikum til dialog ved å arrangere en rekke alternative omvisninger og evenementer gjennom utstillingens uker på Bergen Kunsthall.

Inviterte guider med bakgrunn fra varierte fagfelt vil derfor gi alternative omvisninger basert på deres opplevelse av arbeidene med utgangspunkt i de spesialiserte perspektiver.

Utstillere
Nora Adwan, Gavin Frankcom, Arne Pedersen, Kristin Austreid, Christiane Lieungh, Manuel Portioli, Marie Storaas, Lasse Årikstad, so so Brafield, Lona Hansen, Amber Ablett, Helene Førde, Alexandru Raevschi, Elin Vister, Kay Arne Kirkebø, Georgia Rodger, Margrethe Kolstad Brekke, Erna Elínbjörg Skúladóttir, ronnie s, Karin Blomgren, Anders Elsrud Hultgreen, Tatiana Lozano, Hidemi Nishida.

MEAGHEA SKKLL RKGM MAH TNCA. Åpner fredag 11. april kl 20:00