Masterutstillingen 2013

For de av oss som følger med i disse tingene – enten det nå er av interesse, plikt, eller begge deler – har det etter hvert sunket inn at dette aldri helt er det samme. Det ville være like sant, og like korrekt, å påstå motsatsen; at det bestandig er samme sak.

Når vi i år står på terskelen til en masterutstilling som fått den geniale tittelen “Masterutstillingen 2013” (hvor tar vi det fra?), blir nettopp denne doble sannheten aktivert et sted i bakhodet. Man blir nødt til å se nærmere på absolutt alt; hva er det disse personene egentlig mestrer? Og svaret, selv om ingen egentlig vet det i skrivende stund, er selvfølgelig; litt av hvert. Som vanlig.

Men der vil også være tidligere ukjente perspektiver som etableres, og ting vi aldri har sett maken til. Også dette vil være helt vanlig i denne sammenhengen, fordi dette alltid vil være en eksepsjonell begivenhet, der du vil se hint av fremtiden slik vi vil oppfatte den innenfor denne tenkte konstruksjonen vi forholder oss til som “samtidskunsten”, og i forlengelsen av dette – hvordan resten av verden vil henge sammen. Hvis den nå fortsetter å henge sammen. Hvis den nå noensinne egentlig har hengt sammen. Eller, hvis det er mulig for noe eller noen i det hele tatt å rive seg løs fra alle sammenhenger.

Husk det; dette er i første og siste rekke en kommunikasjonsform. Begynnelsen og slutten på en samtale. Og hvis vi ikke går i dialog med kunsten vil vi ende opp med en monolog. Det har vi strengt tatt ikke tid til. Så atter en gang vil vi si; vi er heldige. Ja, du og.

Velkommen til avgangsutstillingen til masterstudentene i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2013!

Daniela Ramos Arias – Fredrik Berberg – Tora Endestad Bjørkheim – Marit Tunestveit Dyre – Ingrid Eikhaugen – Johannes Engelsen Espedal – Kiyoshi Yamamoto Farias – Johnny Herbert – Susi Law Wai Shan – Veronica Rebecca Johansen – Kerstin Juhlin – Gabriel Johann Kvendseth – Kristin Runarsdottir – Erik Sjödin – Ellen Henriette Suhrke – Hedvig Sønstabø Thorkildsen – Mirjam Raen Thomassen – Jane Sverdrupsen – Trine Hylander Friis

Masterseminaret i kunst: “Something is at stake”
Moderator: Jan Verwoert
Inviterte gjester: Claire Doherty, Ánde Somby, Gitte Villesen
Dato: mandag 29. april, kl. 10-16
Sted: Landmark, Bergen
Språk: Engelsk

Hvordan påvirkes måten kunnskap produseres og overføres på av diskursive omgivelser, og på hvilken måte har disse betydning for hvordan praksiser utføres og subjektiviteter formes?

Det er normer, standarder og formater som dominerer scenen for kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverføring i dag – hva er alternativene?

Inviterte gjester vil fungere som katalysatorer i en situasjon med økt diskursivitet og vil stille spørsmål av betydning for seg selv og sine praksiser som utgangspunkt for en bredere diskusjon. Ved å foreslå et flatt og ustabilt scenario hvor alle tilstedeværende har muligheten til å snakke er hensikten å invertere det tradisjonelle og mindre diskursive formatet som tar utgangspunkt i et skille mellom den som presenterer og publikum. En slik situasjon avhenger av at de som er tilstede uttrykker og lytter til hva de selv og andre bryr seg om og hvordan dette kan gi forståelse for ulike måter å tenke på.

Åpner fredag 12. april kl 20:00