Masterutstillingen 2007 Artism

ARTISM 24 nyutdannede masterstudenter fra Kunsthøgskolen i Bergen viser sluttresultatet fra sine toårige masterstudier. Deres felles mål er å lage kunst. Artism er resultatet av et vidt spekter av ulike uttrykk og innfallsvinkler rundt kunstbegrepet.

Idunn Arnadottir, Cristina David, Gard Andreas Frantzsen, Andreas Glad, Martin Woll Godal, Ellen Sofie Griegel, Solvor Holan, Asbjørn Hollerud, Saman Kamyab, Unn Kristin Laberg, Anne Kristine Aanonsen Larsen, Eva Ljosvoll, Liv Midbøe, Johan Nørgaard, Toril Redalen, Linda Rogn, Solveig Sumire Sandvik, Karina Siegmund, Siri Skjerve, Åse Kvalbein Solberg, Ulf Styren Stavnar, Sandra Truté, Sveinung Rudjord Unneland, Marianne Wie

For å lese mer om de enkelte prosjektene, gå inn på
www.khib.no

SEMINAR
I forbindelse med Kunsthøgskolen i Bergen sin årlige masterutstilling arrangeres seminaret ARTISM. Temaet for seminaret er kunstnerens rolle i senmoderniteten. Forelesere med ulik faglig bakgrunn og kunstnere med forskjellig ståsted og kunstnerisk praksis, vil i løpet av disse dagene forsøke å kartlegge landskapet hvor samtidskunstneren lever og virker. Det to dager lange seminaret kommer til å inneholde aktuelle betraktninger, diskusjoner, debattpanel og performanceinnslag, og vil foregå 23. og 24. april 2007.

Dato: 13. april – 29. april 2007
Masterutstilling 2007 -Kunsthøyskolen i Bergen

Kunstnere: Idunn Arnadottir, Cristina David, Gard Andreas Frantzsen, Andreas Glad, Martin Woll Godal, Ellen Sofie Griegel, Solvor Holan, Asbjørn Hollerud, Saman Kamyab, Unn Kristin Laberg, Anne Kristine Aanonsen Larsen, Eva Ljosvoll, Liv Midbøe, Johan Nørgaard, Toril Redalen, Linda Rogn, Solveig Sumire Sandvik, Karina Siegmund, Siri Skjerve, Åse Kvalbein Solberg, Ulf Styren Stavnar, Sandra Truté, Sveinung Rudjord Unneland, Marianne Wie