Luke Fowler

Skotske Luke Fowler er blant de mest omtalte unge britiske kunstnerne de siste årene. Filmene hans er dokumentarfilmer som samtidig uttrykker en eksperimentell holdning til filmmediet i en forlengelse av 60- og 70-tallets avantgardefilmtradisjon.

Fowlers filmer portretterer ofte historiske kulturelle figurer som opererer i et marginalt ytterpunkt på utsiden av det etablerte. De portretterte er oftest en type outsiderfigurer med radikale ambisjoner om å utfordre det bestående samfunnet. Pilgrimage from Scattered Points (2006), Fowlers kanskje mest kjente filmportrett, tar for seg den britiske komponisten og aktivisten Cornelius Cardew (1936-1981). Filmen følger utviklingen av komponistens banebrytende prosjekt Scratch Orchestra, og dets totale kollaps og sammenbrudd. Scratch Orchestra besto av både profesjonelle musikere og amatører – hvor alt fra studenter til bønder og kontorarbeidere kunne delta. Orkesteret utfordret alle etablerte konvensjoner, og fjernet seg fra både bruk av tradisjonell notasjon og fra konsertsalen som musikkens arena, til fordel for offentlige steder som togstasjoner eller shoppingsentre.

Scratch Orchestra var et sosialt eksperiment som endte i et brudd hvor medlemmene ble delt i to ulike fraksjoner. Filmen belyser denne interne kampen, der Cardew selv ble en overbevist Maoist. For Cardew var musikken et redskap til å studere menneskers evne til samarbeid og en måte å undersøke hvordan vi som samfunn kan tåle det uakseptable. Fowlers portrettfilmer har også en politisk motivasjon og viser gjennom en nærlesning av historiske figurer hvordan alternative tenkemåter er mulig.

Luke Fowler (f. 1978) bor og arbeider i Glasgow. Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Serpentine Gallery (London), Kunsthalle Zürich, Extra City (Antwerp) og The Modern Institute (Glasgow). Han har deltatt ved en lang rekke gruppeutstillinger og filmfestivaler verden over.
Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.

Utstillingen er del av det årlige samarbeidet mellom Bergen Kunsthall og Borealisfestivalen.

Årets festival har ”det utopiske” som et overordnet tema. Fowlers utstilling dokumenterer nettopp et utopisk øyeblikk, og hvordan det hele tiden eksisterer som et skjørt eksperiment som hele tiden står i fare for å briste i møte med storsamfunnets strukturer. Bergen Kunsthall og Borealis vil i forlengelse av utstillingen sette ytterligere fokus på Cornelius Cardew med en egen konsert, og et foredrag av John Tilbury, pianist og forfatter av biografien Cornelius Cardew: A Life Unfinished (2008).

Pilgrimage from Scattered Points