Loretta Fahrenholz
Trash The Musical

Bergen Kunsthall har gleden av å presentere en utstilling med Loretta Fahrenholz’ nyeste film Trash The Musical (2023). Den 37 minutter lange filmen er laget i samarbeid med performancekunstneren og skuespilleren Alicia McDaid, og produsert i løpet av de to siste årene. I filmen følger vi McDaid fra Los Angeles der hun bor, til Philadelphia, hvor hun vokste opp. Her skal hun rydde ut av huset til en nylig avdød onkel. I løpet av den måneden hun trenger for å få orden i alt som befinner seg i kaoset på onkelens eiendom – et sammensurium av kunstverk, diverse forskjellige samlinger samt personlige ting som har hopet seg opp gjennom et langt liv – blir huset en scene hvor hun kan fremføre musikk og lage bisarre selvpresentasjoner. Filmen består nesten utelukkende av opptak gjort av McDaid selv. De fleste scenene er regissert av Fahrenholz, men det er også tatt med en del opptak opprinnelig gjort for sosiale medieplattformer som McDaid bruker som formidlingskanal for performative produksjoner. Til sist er det tatt med opptak av private samtaler. McDaid glir inn og ut av ulike roller; hun figurerer som kjendis og inntar roller fra kjente filmer; hun gir sminketips, framfører TikTok-danser og kommer med samfunnskritiske haranger, hele tiden omgitt av onkelens eiendeler som ligger i stabler og hauger rundt henne – og Fahrenholz redigerer det hele om til en vill, post-kinematisk collage.

Fahrenholz er kjent for filmer og fotografiske arbeider som ofte er et resultat av langvarige samarbeid. Mange av arbeidene hennes innlemmer nye formater for billedproduksjon og distribusjon, så som fotografier og videoer som dokumenterer eller iscenesetter individuelle eller kollektive identiteter, laget på smarttelefon. Spesifikke kulturelle kontekster dukker opp i arbeidene hennes i undersøkelser av hvordan subjekter skaper relasjoner til større sosiale strukturer, så som politikk og økonomi. Fahrenholz’ filmer motstår kategorisering og eksperimenterer med ulike sjangre og kinematiske uttrykk, fra dokumentar til fiksjon, mens visuelle og narrative ideologier utforskes.

I Trash The Musical, gir huset og innholdet McDaid en scene, men det fungerer også som et speil. Samtidig som hun jobber seg gjennom rotet, utforsker hun sin egen angst og tar opp spørsmål knyttet til aldring, drømmer som ikke ble noe av, og forskjellen på kunst og søppel, og hun gjør dette på radikalt vis. Filmen er sterkt nedredigert ned fra et enormt opptaksmateriale som Fahrenholz har bearbeidet til en film som speiler kinematografiens skiftende betingelser. Mens de fleste scenene har elementer av selv-iscenesettelse, har filmen også et sterkt realistisk nærvær, siden materialet er så sterkt knyttet til konkrete livssituasjoner og sosiale interaksjoner. Filmen gjør denne spenningen – mellom det iscenesatte og det virkelige – til å ta og føle på, som et øyeblikk der det å rette blikket mot noe kan oppleves både frigjørende og utmattende.

Loretta Fahrenholz (f. 1981) er bosatt i Berlin og har utdanning fra Kunstakademiet i Leipzig. Hun har bred internasjonal utstillingserfaring, med separatutstillinger ved blant annet Kunsthalle Zürich (2015), Fridericianum Kassel og Stedelijk Museum i Amsterdam (2016), mumok Wien (2018), Neuer Berliner Kunstverein (2021) og Kölnischer Kunstverein (2022).

Åpning
Fre 15. sep 20:00
Gratis

Omvisninger
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Familieverksted

FILMVISNING #1

Tor 2. nov 19:00 Landmark
Gratis

Implosion, 30 min, 2011
Ditch Plains, 30 min, 2013
Kim Gordon – Earthquake, 4 min, 2020 A Decade that Exploded, 36 min, 2021

FILMVISNING #2

Tor 23. nov 19:00 Landmark
Gratis

Two A.M., 79 min., 2019

Related