Lars Strandh Malerier

I perioden 5. mars til 16. april viser Lars Strandh sine malerier i No.5. Utstillingen er satt nettopp til denne perioden da disse maleriene på ulikt vis relaterer seg til de tema som blir presentert i “Versions”. Det kommunikative aspektet og ulike former for persepsjon er også aktuelle problemstillinger i møte med Lars Strandhs arbeider.

Strandh arbeider ofte i serier med en begrenset fargeskala, og verkene består som regel av to eller flere lerreter eller fargeflater satt sammen. Maleriene er bygget opp av 6-8 tynne støk med grundering, som påføres 6-10 lag med farge. Lars Strandh ønsker å vise til maleriets fysiske oppbygning og til dets historiske referanser. Bildene har en repetitiv karakter, men fordi penselstrøkenes spor gir den matte flaten liv, innehar bildene subtile variasjoner og ulikheter i fargens dybde og rytme. Penselstrøkene strekker seg som fine linjer over den tilsynelatende monokrome flaten og understreker slik bildens identitet som “håndlaget maleri”. Dette utgjør en sterk kontrast til den delen av minimalismen som har/hadde et ønske om et perfekt maskinprodusert preg. Samtidig kan formen og “renheten” referere til den samme. At bildene ikke inneholder direkte fortellinger eller tradisjonelle figurframstillinger, innebærer ikke at de er tomme for innhold. For betrakterens del handler det i stor grad om forestillingsevne og tilstedeværelse. Om å se, delta og kontemplere.

Lars Strandh (f.1961) er født i Gøteborg. Han avsluttet sitt masterstudie ved Statens Kunstakademi i Oslo i 1997 og har siden hatt en omfattende utstillingsvirksomhet både i inn-og utland. Han bor og arbeider nå i Oslo.

Dato: 5. mars – 16. april 2004