Laid Bare

“Laid Bare” legger de indre sosiale og moralske grensene åpne.

Utstillingen er sanselig og til tider ubehagelig. Verkene tar utgangspunkt i virkeligheten, skildret som et absurd teaterstykke over menneskets usikre selvoppfattelse og trang til følelsesmessig interaksjon med andre mennesker. Verkene er ikke dokumentariske, men studier og bearbeidelser av “normale” folkelige ritualer og moralske rollespill. Utstillingen “LAID BARE” verner således ikke betrakteren, men legger foruroligende sider ved samfunnet og det menneskelige sinn åpent. De ulike verkene viser til sider ved den amerikanske kulturen som skiller seg fra den virkelighet vi får presentert gjennom kommersielle tv-serier og nyhetsprogram. Utstillerne kommer alle fra Amerikas vestkyst og er aktive på den internasjonale billedkunst, film- og musikkscenen.Prosjektets aktualitet skal belyses gjennom “artist talks”, videovisninger og konserter som vil bli holdt på LANDMARK samme periode.
Utstillingens katalog og CD presenteres som en del i magasinet HotRod med intervjuver av kunstnerne og musikk av bl.a. Extended Organ, Gobbels og Enslaved.Utstillingen er en samproduksjon mellom Bergen Kunsthall og Sørlandets Kunstmuseeum.

Kuratorer: Bo Krister Wallstrøm/Jan Walaker

ROCKY SCHENCK
Rocky Schencks kunstnerskap kan i stor grad beskrives i henhold til det såkalte crossover- feltet i internasjonal samtidskunst. Hans virksomhet omfatter flerfoldige utstillinger, filmer, musikkvideoer og cd-cover. Rocky Schenck regner sine bilder som illustrasjoner av bevisste og ubevisste drømmer, følelser og lengsler. Mange av bildene er oppdagelser av en vakker eller brutal realitet, som gjennom konkret bearbeidelse av selve filmen, fremstår som tilslørt og ugjenkjennelig. Gjennom dette ufokuserte klarer Schenck å fokusere på underliggende fortellinger. Det drømmende og blinkende scenario, gjør betrakteren delaktig på tross av Schencks subjektive utgangspunkt. Når han tar disse bildene er det ikke med et overlegg for å finne opp noe nytt, men snarere å gi motivene ny betydning. Han lar bildene fortelle sin egen historie gjennom å antyde den dramatiske, underliggende narrasjon.

CHARLIE WHITE – “Understanding Joshua”
I Bergen Kunsthall viser Charlie White den komplette serien “Understanding Joshua”, som består av ni fotografier i storformat. Dette er første gang White viser sine arbeider i Europa. Charlie White utforsker vår oppfatning av offentlig og privat selveksponering. Han har vakt stor oppmerksomhet med sine fotografier som både er tiltrekkende og frastøtende. Whites arbeider avdekker en spenning mellom det usynlige og synlige, det perfekte og defekte. Uansett om dette resulterer i behag eller frykt, henger betrakteren fast i oppfattelsen av at fotografiet representerer noe autentisk og ekte, nøyaktig og riktig. Selv om Joshua er en kunstig figur blir han likevel vår personlige forbindelse til handlingen i serien “Understanding Joshua”. På tross av at hans utseende ikke ligner på noen vi har møtt eller sett før, kan vi kjenne vi oss igjen i hans reaksjoner. I krigen mellom blondiner og brunetter som utfolder seg rundt ham, er det ofte deres, og ikke Joshuas kunstighet som blottlegges. Josuha kan sees som et symbol på menneskets usikkerhet og sosiale utilstrekkelighet.

CAMERON JAMIE – “THE SPOOKE HOUSE PROJECT” & “B.B.”
Cameron Jamie er den yngste kunstneren som deltar i “Laid Bare”. Han har allerede gjort seg bemerket med sine aksjoner og filmer som behandler ulike identitetspørsmål. Jamies arbeider er i stor grad preget av LA-dalen hvor han har vokst opp. Maskene han bruker i sine aksjoner setter han i stand til og gå så dybt i sin underbevissthet at han riskerer å forstyrre sin egen mentale balanse. Gjennom å tilsløre sin egen identitet, stiller han spørsmål ved vår egen.I fotoserien “Spooke House” som han presenterer i Bergen Kunsthall, viser Jamie rollespillet som foregår i “vanlige” hjem under feiringen av “Halloween”. Jamie gjør her et forsøk på å komme inn under huden på den eksisterende verden. Filmen “B.B.” kan sees som et portrett av ungdomsmiljøer der posisjonering, selvbedrag og fantasier er sterke element. Drabantbyen skildres gjennom filmen som en metafor for området mellom helvete og skjærsilden.

FREDRIK NILSEN – “MY BAND…”
Fredrik Nilsen arbeider med fotografi og eksperimentell musikk. Han er medlem av “Los Angeles Free Music Society”, og har opptrådt sammen med flere grupper som har bemerket seg på den alternative musikkscenen i L.A. Han arbeider både som kommersiell fotograf og kunstner og har deltatt på flerfoldige internasjonale utstillinger. Hans arbeider skildrer et eksperimentelt miljø i Los Angeles som arbeider i en klar, kritisk symbiose med verdens største kommers-
ielle filmindustri; Hollywood.
Fredrik Nilsens verk “My band…” er fra serien “A year of Portraits”, hvor han i1999 fotograferte ett portrett av én person hver dag, alle i sorthvitt. “My band…” presenterer medlemmene i musikkgruppen “Extended Organ” hvor Nilsen selv spiller. Fotoserien viser portretter av; Joe Potts, Tom Recchion, Paul Mc Carthy , Mike Kelley og Fredrik Nilsen selv.

MIKE KELLEY – “Testroom Containing Multiple Stimuli Known to Elicit Curiosity and Manipulatory Responses”
Mike Kelley har i de siste tiårene markert seg som en av de mest provokative aktørene på den internasjonale samtidsscenen. Hans kunst har på flere nivå hatt innvirkning på diskurser rundt samtidskunstens retninger og tematiske innhold. Kelleys arbeider innehar også sterke kritiske element der strategier
i samfunnet blir satt i perspektiv. Han har en “sosiopatologisk” oppfatning i forhold til menneskers hverdagsliv og gjennom brutal humor, setter han leketøy, kitsch og vanlige gjenstander i en ny setting og gir de et ubehagelig innhold. Kelleys videoproduksjoner
blottlegger et merkelig og skrudd amerikansk sosialt landskap, spekket med sarkastisk kritikk og hverdagsskrekk. Kelleys arbeider inkluderer performancekunst, installasjoner, og skulpturer.

Dato: 24. september – 27. oktober 2002

Kunstnere: Mike Kelley, Fredrik Nilsen, Charlie White, Cameron Jamie, Rocky Schenck