Kim Hiorthøy Tago Mago

Bergen Kunsthalls presentasjon av Kim Hiorthøy er hans første omfattende separatutstilling. Utstillingen TAGO MAGO vil bestå av en serie nye verk, både tegning, maleri, fotografi og film. Kurator: Per Gunnar Tverbakk.

For Hiorthøy har tverrfaglighet alltid vært en praksis. Han har over mange år fungert parallelt som billedkunstner, designer, illustratør, musiker og filmfotograf. Suksessen på tvers av ulike fagområder er blitt gjort til hovedsak i medieomtalene som har fulgt ham, noe som synes å ha hindret dypere betraktninger når det gjelder innholdsdelen i arbeidet hans. De lekne og upretensiøse sidene ved hans produksjon er blitt fremhevet på bekostning av det underliggende alvoret.

Tegning har lenge vært kjernevirksomheten i Hiorthøys billedproduksjon. Utstillingen “Tegninger for en hundrings” på Tegnerforbundet i 2001, sammen med hans senere deltakelse på en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt, deriblant Momentum 2004 og Manifesta 5, peker ut tegning som hans basisuttrykk. Hiorthøys kunstnerskap er i stadig utvikling. Et større og stadig mer raffinert uttrykksregister har i løpet av de siste årene vokst frem. I de seneste tegningene er den naivistiske streken fra hans tidlige arbeider fremdeles til stede, men figurene inngår samtidig i mer komplekse og sammensatte komposisjoner, der også en mer naturalistisk stil har blitt fremtredende.

Fotografi og film danner et annet hovedelement i Hiorthøys varierte produksjon. Her blir ofte eksisterende kulturelle symboler og visuelle koder gjenbrukt som del av et personlig uttrykk. Verkene viser et spenn fra det rent dokumentariske, til bruk av collage og animasjon, med referanser til blant annet den tidlige filmhistoriens håndkolorerte filmstriper.

Scenene som ofte går igjen i Hiorthøys bilder består av mennesker i urbane miljøer som parker, gater, forstadsmiljøer og leilighetsinteriører. Bildene viser steder og et sosialt liv mange kjenner seg igjen i. Menneskene er sammen, men det dreier seg om ubestemmelige og vage former for fellesskap. Naturalistisk fremstilte mennesker, karikaturer og tegneserieaktige figurer befinner seg sammen i overfylte og delvis oppløste billedrom. Tolkningsmulighetene er mange. Det kan se ut som forsøk på å rekonstruere hendelser og episoder. Det kan være bilder av en verden på vei mot kaos, eller en mellomtilstand som varsler nye og annerledes former for sameksistens. Det er uansett situasjoner der forsoning og splid eksisterer samtidig. Hiorthøys bilder viser skrøpelige og til dels ubehjelpelige forsøk på å være sammen, der det er konflikt og svartsyn, men også empati og håp.

I Bergen Kunsthall vil Hiorthøy vise nye arbeider, der de fire salene i Kunsthallen vil inneholde ulike utstillingsgrep. Todimensjonale arbeider, inkludert film, vil inngå i en arkitektonisk orientert utstillingsscenografi som bryter opp galleriets hvite kube i mindre frittstående enheter.

Til utstillingen vil det også bli produsert en tilhørende katalog.

Kim Hiorthøy (f. 1973 Trondheim) bor og arbeider i Berlin. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim, School of Visual Arts (New York) og Det Kongelige Danske Kunstakadami (København). Tidligere utstillinger inkluderer “Jeg er nesten alltid redd”, Fotogalleriet, 2003, “ Natten er min venn”, Bergen Kunsthall No.5, 2004, “Early Works”, STANDARD (OSLO), 2005, samt deltakelse på blant annet Momentum, Moss, 2004, Manifesta 5, San Sebastian, 2004 og Tegnebiennalen, Stenersen Museum, 2006.

Bilde: Wildstyle STANDARD (OSLO)

Dato: 2. mars – 1. april 2007