Karl Holmqvist

Karl Holmqvist er poet og billedkunstner. I hans publikasjoner, opplesninger, collager, veggtekster og installasjoner problematiseres teksten og språkets omskiftelige potensial som bærer av et meningsinnhold.

Tekstene er ofte sammenstillinger av funnet tekst; sitater, poptekster eller politiske slagord – med et rikt referansemangfold som peker både til aktivisme og alternativkultur. Holmqvists arbeider kan sammenlignes med konkret poesi, men også med grafisk notasjon eller tekstbaserte partiturer innen eksperimentell musikk. Den skrevne teksten fungerer som forlegg for improvisasjonsbaserte opplesninger. I en særegen, flat, nærmest hypnotisk messende stemme utnytter Holmqvist repetisjoner, variasjoner og kombinasjoner til stadige endringer av nyanser og betydningslag som ligger i et ofte ganske minimalt tekstlig utgangspunkt.

I en stadig veksling frem og tilbake mellom lingvistiske meningslag og tekstens muligheter til også å utgjøre et visuelt felt og en romlig størrelse, beveger Holmqvists installasjoner seg ofte bort fra teksten som en formidler av mening, til teksten som et visuelt objekt. Gjennom collage, veggtekster og spesialbygde skulpturer, nærmer disse arbeidene seg en form for ren visualitet.

Det er uklart hvorvidt teksten i Holmqvists arbeider skal sees som autonome verk eller som et manus for kunstnerens egne opplesninger og performancer. Begrepet entropi slik det brukes i informasjonsteori, som en betegnelse på hvor effektivt et system (en kode eller et språk) kan overføre informasjon, kan kanskje brukes til å belyse hvordan Holmqvist stadig stiller spørsmål ved hvordan vi forstår tekst. Flertydigheten i hans arbeider gjør det mulig for betrakteren å selv sette sammen ulike mulige betydninger, og bidrar på den måten til å motvirke en autoritær språkforståelse basert på rett eller galt.

I Bergen Kunsthall vil Holmqvist presentere en ny utstilling hvor den formen for aktivisme som lenge har vært et aspekt ved hans tekster tar en vending mot en slags “kosmisk” protest eller en “avvisning av det jordiske”. Utstillingen er del av et årlig samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Borealisfestivalen. Årets Borealis har begrepet “protest” som overordnet tema for festivalprogrammet.

Karl Holmqvist (f. 1964) bor og arbeider i Berlin og Stockholm. Blant hans seneste separatutstillinger er Hollybush Gardens, London (2011), Badischer Kunstverein, Karlsruhe (med Joachim Koester, 2010), White Cubicle, London (2009) og Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin (2009). I 2011 har han deltatt på en rekke gruppeutstillinger, for eksempel “IllumiNations”, Veneziabiennalen; “The Sun Shines for Everyone”, Kunsthalle Zürich og “Dirty Literature”, The National Portrait Gallery, London. Han har publisert et stort antall bøker, Xerox-publikasjoner og andre trykksaker med poesi, collage og tekst.

På åpningskvelden 9. mars presenterte Holmqvist en ny performance spesielt for Bergen Kunsthall: Word Text Vortex

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.
Borealisfestivalen: 14. – 18. mars 2012.

I forbindelse med utstillingen publiserer Bergen Kunsthall i samarbeid med Kunsthalle Zürich og JRP Ringier en ny bok med tekster av Karl Holmqvist.

The Visit.