Joan Jonas

Top image: From Joan Jonas, Reading Dante III, 2010, at Yvon Lambert New York. Courtesy of the artist and Yvon Lambert Paris, New York.

Kurator: Steinar Sekkingstad

Joan Jonas er en pioner innen performance og videokunst. Hennes eksperimentelle praksis på 1960- og 70-tallet har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av disse kunstretningene.Jonas har over fire tiår fortsatt å bygge videre på et imponerende kunstnerskap som smelter sammen elementer fra moderne dans, musikk, teater og billedkunst.

I Bergen Kunsthall presenterer Joan Jonas en ny versjon av en pågående serie med installasjoner under tittelen Reading Dante. Serien startet i 2007, og hver nye versjon tar opp i seg elementer fra de foregående. I Reading Dante gjenfortolker Jonas sjelens reise gjennom helvete, skjærsild og himmel – etter Dante Alighieris epos Den guddommelige komedie. Gjennom sitt særegne, “sjamanistiske” visuelle språk gir Jonas en egenartet inngang til et av verdenslitteraturens mest betydningsfulle verker. Prosjektet er ikke et forsøk på illustrere teksten, men heller en personlig oversettelse av Dante til et visuelt språk, hvor sentrale elementer og symboler fra Jonas’ visuelle vokabular inngår og danner sin egen historie i lys av kunstnerens overordnede oeuvre (speil, masker, hunder, kjegler mm). I en tidligere storstilt serie av denne typen, The Shape, the Scent, the Feel of Things (2004-2007), lot Jonas kunsthistorikeren Aby Warburg danne et lignende omdreiningspunkt som det Dante gjør i Reading Dante. Jonas leser begge disse figurene i lys av vår egen samtid. 1300-tallets middelalder (Dante) og det tidlige 1900-tall (Warburg), var begge perioder underlagt svære omveltninger. Det samme kan i følge Jonas også sies om vår egen tid.

Utstillingen er del av et årlig samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Borealisfestivalen hvor sentrale samtidskunstnere som arbeider i spenningsfeltet mellom musikk og billedkunst presenteres.

Joan Jonas (f. 1936) bor og arbeider i New York. Hun er en svært betydningsfull figur i amerikanske etterkrigskunst, og har hatt en lang rekke utstillinger over hele verden, blant annet retrospektive separatutstillinger ved Queens Museum of Art, New York (2003), Staatsgalerie, Stuttgart (2000) og Stedelijk Museum, Amsterdam (1994). Hun har vært representert på sentrale utstillinger som Documenta V, VI, VII og XI. Hun underviser ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). I 2009 ble hun tildelt Guggenheims første Lifetime Achievement Award.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealis.
Borealisfestivalen: 22. – 26. mars 2011.

Reading Dante III