Jef Geys

Installation view Jef Gets, Bergen Kunsthall 2020-2021. Photo: Thor Brødreskift.  © Bergen Kunsthall
Installation view Jef Gets, Bergen Kunsthall 2020-2021. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Den belgiske kunstneren, Jef Geys (1934 – 2018), arbeidet med en kontinuerlig problematisering av kunstens rolle og dens definisjoner. Med verker laget i samarbeid med skoler, verksteder, gårder, museer, kafeer og barer, er hans kunstproduksjon tett sammenvevd med egen biografi og knyttet til en lokal situasjon, hvor hans praksis omfavner både populærkultur, moderne kunst og det tilsynelatende banale.

Denne første større presentasjonen av Jef Geys i Skandinavia forsøker ikke å gi en fullstendig oversikt, noe som ville være nærmest umulig i møte med et kunstnerskap som hele tiden stiller grunnleggende spørsmål ved gjeldende konvensjoner for kunstens presentasjonsformer og verkets ulike kretsløp i kunstfeltet. Utstillingen fokuserer på utvalgte aspekter som er spesifikke for kunstnerskapet, blant annet pedagogikk, arkitektur og kunsthistorie. Gjennom ulike kapitler vil utstillingen presentere historisk sentrale verk, sjeldent viste gjenstander og et rikt arkiv-materiale. Utvalget fokuserer på Geys’ bruk av ulike produksjons- og distribusjonssystemer, hvor både skolen, verkstedet, rurale omgivelser og kunstverdenen selv er sentrale. Disse distinkte «systemene» benyttes av Geys som en måte å stille spørsmål ved kunstnerisk opphav og identitet på, men også til å undersøke ulike kretsløp hvor mening og kunnskap produseres og distribueres. Utstillingens oppbygning reflekterer Geys’ egen tilnærmingsmåte; en form for «alle tings likeverdighet», eller en jevnbyrdig interesse for ulike deler av samfunnet, både høy- og lavkultur, profesjonell og amatør.

Jef Geys var lærer i over tretti år ved en offentlig barneskole i den lille byen Balen i Flandern, hvor han også bodde. I sin undervisning gjorde han skolen til ett av sine viktigste produksjons-steder, og til et sted hvor kunstnerisk opphav kunne deles mellom kunstner og skolebarn. I dag kan Geys betraktes som en viktig forløper for samtidskunstnere som arbeider nettopp i møtepunktene mellom kunst og utdanning. I en situasjon hvor den «pedagogiske vendingen» har blitt institusjonalisert, og hvor undervisningsprosjekter har blitt en utbredt del av kunstfeltet, fremstår arven fra Jef Geys som både frisk og radikal.

Jef Geys’ kunst er grunnleggende og ubønnhørlig lokal. Hele hans kunstneriske virke var plan-lagt og orkestrert fra hans hjem i Balen. Mange av hans arbeider kretser omkring denne lokale situasjonen og gjenspeiler kunstnerens egen posisjon i regionens miljø, historie, språk og sosiale relasjoner; eller det Geys selv refererte til som stedets «terroir». Hans dedikasjon til å jobbe innenfor en global, internasjonal kunst verden og på samme tid forbli lokalt forankret og aktivt til stede i den lille belgiske byen, resonnerer godt med Bergen Kunsthalls egen ambisjon om å arbeide internasjonalt fra et lokalt og spesifikt sted i «periferien» av den globale kunstverdenen.

En ny bok med tekster av og om Jef Geys vil bli publisert i samarbeid med Kunsthalle Bern, hvor en ny utstilling med verker av Geys vil bli vist sommeren 2021.

Kuratert av Axel Wieder og Steinar Sekkingstad.

Research av Sofie Dederen.

20.11.2020 — 05.04.2021

Åpningstider i påsken 2021:
Tir – man 11:00 – 17:00
Tor 11:00 – 20:00 med gratis inngang fra 17:00

Smittevern:
Vi gjør oppmerksom på at vi på grunn av de nye nasjonale retningslinjene har redusert maksimalt antall besøkende i utstillingen til 30. Maksimalt antall besøkende i bokbutikken og sal V er 5.

Ta vare på deg selv og andre. For å hindre smittespredning minner vi alle på om å holde 2-meters avstand og god håndhygiene. Vi anbefaler alle å bruke munnbind når de besøker utstillingen. Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Related