Hanneline Visnes Kråken vil at alt skal være svart

Hanneline Visnes er nyårets første utstiller i NO.5. Med en rik blanding av tegning og maleri, representert hver for seg eller i ett og samme verk, omskaper hun kulturelt forankrede elementer til nye og mangetydige historier. Tittelen på utstillingen, Kråken vil at alt skal være svart, innvarsler i seg selv en sfære av uforutsigbar mystikk, et trekk som er gjennomgående for Visnes’ kunst.

De fleste av arbeidene må kunne beskrives som utpreget dekorative. Todimensjonale og gjerne repeterende mønstre fyller billedflaten, enten det er som ramme eller bakgrunn for et mer fremtredende motiv, eller det utgjør den visuelle historien i seg selv. Visnes er opptatt av ornamentikk; linjer, former, farger; men også deres iboende historiske og kulturelle betydning. Med kompositoriske trekk hentet fra tradisjonelle billedlige representasjoner, som f eks gamle heraldiske emblemer eller hollandske stilleben fra 1600-tallet, gir hennes moderne bilder flertydige perspektiver i vår egen tid. Symbolikk blir ett av nøkkelordene i møte med Visnes’ kunst; det er historien bak tegnet som gir uttrykket vitalitet og kraft. Samtidig synes den håndverksmessige og nitide dekorprosessen, med klare reminisenser til William Morris og den britiske Arts & Crafts-bevegelsen på slutten av 1800-tallet, å utgjøre et poeng for henne, en tendens vi ser hos stadig flere av samtidens unge kunstnere. Dette er i seg selv et interessant utviklingstrekk, ettersom begrepet “det dekorative” i et kunsthistorisk perspektiv har vært negativt ladet og knyttet til en form for “low art”.

Hanneline Visnes (1972) er født og oppvokst i Bergen, men bor og arbeider i Glasgow, Scotland. Hun har hatt separatutstillinger på bl a Doggerfisher, Edinburgh (2007 og 2004), Pump House Gallery, London (2006) og Hå gamle prestegård (2002). Hun var også representert ved Prague Biennale i 2003, og ved det skotske Zenomap project på Venezia-biennalen samme år. Visnes er innkjøpt av bl a MoMa, APT og UBS.

Dato: 18. januar – 17. februar 2008