Greetings from Bergen

“Greetings from Bergen” är årets avgångsutställning från Avd. kunstakademiet vid Kunsthögskolen i Bergen.

Titeln refererar bland annat till konstnärernas gemensamma situation på akademien, en plats de från olika geografiska håll och med skilda bevekelsegrunder har sökt sig till. Tiden på akademien kan ses som en resa, individuell och gemensam, och utställningen ett postkort som summerar tiden.När vi tänker på postkortet som företeelse tänker vi ofta på det som en länk från en plats till en annan. Från en person till en annan. En förmedlare av intryck, eller ibland bara en hälsning. Greetings!

Niklas Ôstholm
Kurator

Dato: 25. april – 7. mai 2003

Avgangsutstilling 2003 avd. Akademiet Kunsthøyskolen i Bergen

Kunstnere: Marit Victoria Wulff Andreassen, Christian Bøen, Line Helen Danielsen, Stine Gonsholt, Gorm Heen, Morten Holmefjord, Astrid Johansen, Morten Kvamme, Audun Lie, Michal Nygren, Hanna Peterson, Arne Magnar Rygg, Heidi Rødstøl & Andre Rune Sætherskar.