Gardar Eide Einarsson

Gardar Eide Einarsson er årets Festspillkunstner. Siden Einarsson sist stilte ut i Bergen Kunsthall, sammen med Matias Faldbakken i 2004, har han inntatt posisjonen som en av Norges mest profilerte samtidskunstnere. Med «Versuchsstation des Weltuntergangs» presenterer han en helhetlig sammensatt utstilling med utelukkende nye arbeider. Utstillingen er den 60. utgaven av den tradisjonsrike Festspillutstillingen i Bergen Kunsthall.

Versuchsstation des Weltuntergangs