Festspillutstillingen 2008 Ingrid Book og Carina Hedén Militære Lansdskap

Gjennom undersøkelser og systematisk kunstnerisk bearbeiding av spesifikke emner, åpner Book og Hedéns verker for allmenne, samfunnsrelaterte og fremtidsrettede spørsmål.

Bergen Kunsthall presenterer de norsksvenske billedkunstnerne Ingrid Book og Carina Hedén som Festspillutstillere for 2008. Gjennom undersøkelser og systematisk kunstnerisk bearbeiding av spesifikke emner, åpner Book og Hedéns verker for allmenne, samfunnsrelaterte og fremtidsrettede spørsmål. Årets Festspillutstilling presenterer kunstnerparet i en stor, nyprodusert utstilling der alle Bergen Kunsthalls saler, inkludert NO.5, tas i bruk.

Den norske fjellheimen, slik vi møter den i Hjerkinn ved Rondane, uttrykker på mange måter forestillingen om det typisk norske friluftslandskapet. Den åpne, frie og uberørte naturen, langt unna det ståkende og hektiske hverdagslivet i byene. Dette er et bilde vi har lært oss å verdsette, og har sterke innarbeidede forestillinger om, preget både av romantisk landskapskunst og av våre faktiske møter med stedene.

I Festspillutstillingen 2008 tar Book og Hedén utgangspunkt i en variant av slike landskaper, der militære utbygninger og inngrep forstyrrer våre vante forestillinger om den uberørte naturen. Hjerkinn har vært brukt som skytefelt for det norske forsvaret siden 1923. I de folketomme militære landskapene har testsletter, bakkeforsterkninger, broer, kjøreløyper for stridsvogner og andre militære installasjoner satt sine spor i landskapet. Kjernen i årets Festspillutstilling er en serie fotografier som på den ene siden viser utviklingen av nye militære landskap, og på den andre ryddingen av et militært område – midt i prosessen med å tilbakeføres til det sivile og til naturen.

Arbeidene til Book og Hedén er slående vakre i all sin nøkterne utforsking. Referansene til kunsthistoriske forbilder forekommer noen ganger tydelig, andre ganger som et underliggende bakteppe. De militære landskapene peker på steders erindring, og åpner for mer generelle spørsmål om relasjonen mellom militære og sivile landområder. I en tid der krigføring ofte diskuteres i forhold til immaterielle størrelser som kampen om opinionen, mediestrategier, satellittbilder eller datasabotasje, påminner de fysiske sporene i naturen oss om krigens materialitet. Inngrepene i landskapet er spor av det planmessige og det praktiske arbeidet med militær virksomhet.

Kunstnernes fotografier av soldater, tatt under opphold ved Rena Leir i forbindelse med et offentlig utsmykkingsprosjekt, åpner for lignende spørsmål om krigens materialitet, infrastruktur og håndgripelighet. De unge mennene som for en periode i livet lever i det strengt regulerte militære samfunnet på siden av det sivile, avbildes i situasjoner der de utruster seg selv til situasjoner i felten. Nøye planlagt oppakking og utrustning skal gjøre den enkelte beredt for kommende situasjoner. I regisserte tablåer, møter vi den militære hverdagen i scener med henvisninger til klassisk malerkunst. Her skinner en underliggende maskulin sårbarhet gjennom den militære rasjonaliteten.

Book og Hedén har arbeidet sammen og stilt ut i fellesskap siden 1987. I dag nyter de internasjonal anerkjennelse og kan vise til en hyppig utstillingsaktivitet siden nittitallet. De senere årene har prosjektene blitt stadig tydeligere i problematiseringen av spørsmål knyttet til samfunnet og dets institusjoner. De militære landskapene kan sees i sammenheng med andre prosjekter, der forandringer i kulturlandskapet men også strukturer og selvorganisering i udefinerte randsoner av bylandskapet danner utgangspunkt for kunstnernes undersøkelser. Book og Hedén utnytter kunstfeltets åpenhet til poengterte samtidskommentarer og kritisk historieerindring. Bergen Kunsthall er stolte over å kunne presentere dem i stor skala under Festspillutstillingen 2008.

Ingrid Book (1951) og Carina Hedén (1948) bor og arbeider i Oslo. Ingrid Book er utdannet i Oslo, Carina Hedén i Lund, Paris og Maastricht. Tidligere har de stilt ut sammen ved blant annet Museet for Samtidskunst, Kunstnernes Hus, Salzburger Kunstverein og Göteborgs Konstmuseum. I tillegg har de deltatt i en lang rekke gruppeutstillinger i inn- og utland, blant annet Peace Tower, Whitney Biennalen, New York (2006), Berlin Biennalen (2004) og São Paulo Biennalen (2004).

Dato: 22. Mai – 17. August 2008