Festspillutstillingen 2005 Michael Elmgreen & Ingar Dragset The Welfare Show

The building itself became an installation, the offices were encircled, walls torn down and new ones built, and the spaces totally reorganised
Introduksjon Taking Place 2002, H. Cantz Forlag

Bergen Kunsthall kan med glede presentere Michael Elmgreen & Ingar Dragset som Festspillutstillere for 2005 med utstillingen The Welfare Show.

Duoen har i løpet av en tiårsperiode markert seg sterkt på den internasjonale kunstarena ved å utfordre generaliserte oppfatninger av sosiale rom og institusjonelle funksjoner i samfunnet. Gjennom en kunstproduksjon bestående av objekter, performance og voluminøse installasjoner har Elmgreen & Dragset plassert arkitektoniske symboler under lupen, plukket meninger fra hverandre og satt de sammen igjen til nye betydninger.

Siden 1997 har Elmgreen & Dragset samarbeidet om Powerless Structures, en serie der de undersøker konformiteten ved offentlige rom som museer, fengsler, sosialkontorer, sykehus og parker. Spesielt har Power less Structures tatt for seg kunstrommets sosiale strukturer og hvordan kunst presenteres og oppleves. Her får de hvite kuber gjennom gå. Disse institusjonaliserte konteinere for kunst, blir i Elmgreen & Dragsets verk utsatt for transformasjoner og ombygninger. Noen blir gravd ned, andre hevet opp til svevende og uoppnåelige objekter. Noen blir deformert, snudd opp ned, eller kastet skjødesløst i bakken som ubrukelige konstruksjoner. Undersøkelsen av kunstinstitu sjonen foregår alltid gjennom et slør av hvitt: Hvit maling, hvitt lys og hvite vegger. Elmgreen & Dragset gjør her bruk av den påståtte nøytralitet i denne fargen, og trekker linjer til minimalistisk estetikk som nettopp er et av kjennetegnene til den modernistiske kube og en autonom kunstproduk sjon. Elmgreen & Dragsets prosjekter er i så måte i dialog med en lang rekke historiske kunstprosjekter der institusjonskritikken står sentralt. En mulig distinksjon er likevel å spore ved at Elmgreen & Dragset ikke søker å utradere institu sjonen, men derimot diskuterer det eksisterende på en lekende måte. Et eksempel på dette er verket Blocking the View som ble vist i Tate Moderns nye utstillingsrom i 2003. I dette svære gallerirommet plasserte Elmgreen & Dragset en døende spurv. Fanget mellom to glassruter, tok den mekaniserte fuglen sine siste krampetrekninger. I stedet for å fokusere på Tate Moderns veldige museale arkitektur, presenterte duoen et verk som var så lite at bare de mest årvåkne publikummere fikk oppleve det.

For Festspillutstillingen ønsker Elmgreen & Dragset å sammenfatte tidligere tema i en større kontekst, og vil presentere nye verk og installasjoner ­produsert spesielt for Bergen Kunsthalls lokaler. Under tittelen The Welfare Show vil kunstnerne på ulikt vis kommentere elementer som kan forbindes med den såkalte velferdsmodellen. Hva er egentlig velferdsstaten som det snakkes så varmt om? Hvor liberal og sosialt ansvarlig er den? Har den egentlig noensinne eksistert? Er hele vårt politiske system nå truet av globalisering og multinasjonale krefter? I utstillingen finnes ingen svar eller hevede pekefingrer. Men man kan få vendt opp ned på vante forstillinger, idet man vil bli trukket igjennom et fiktivt minisamfunn, hvor grensene mellom institusjon, underholdning og virkelighet er visket ut, flyttet eller byttet om.
En katalog med tittelen The Welfare Show vil bli utgitt i forbindelse med utstillingen.

Elmgreen & Dragset består av Michael Elmgreen (f.1961) fra Danmark og Ingar Dragset (f.1969) fra Norge. Begge bor og arbeider i Berlin.
Festspillutstillingen er deres første soloutstilling i Norge.

Dato: 26. mai – 21. august 2005
Festspillutstillingen 2005

Kunstnere: Michael Elmgreen & Ingar Dragset

Related