Etienne Zack According to This

En tydelig tendens i samtidsmaleriet er bruken av fotografiet som basis for det kunstneriske uttrykket. Generelt identifiserer disse bildene ofte dagligdagse steder eller hendelser fra urbane eller private omgivelser.

Intensjoner og teknikker kan variere for de ulike kunstnerne, men et felles utgangspunkt er det de fleste av oss vil kalle realitet eller virkelighet. Likevel mister denne virkeligheten sin reelle egenskaper så snart de festes til lerretet og blir en selektiv simulering av noe virkelig; en modell.

Etienne Zacks bilder er inspirert av urbane landskaper eller øyeblikk fra bortgjemte gatehjørner, glemte bakgater, eller industrielle områder og søppelfyllinger. Maleriene hans fremstår som lett surrealistiske stilleben, men de er likevel forankret i det realistiske. Zack tar verken fotografier eller lager skisser på forhånd, men baserer maleriene på minner fra stedene. Dermed reflekterer maleriene hvordan hukommelsen fungerer; noen detaljer er fotografisk klare, andre diffuse, og noen fullstendig abstraherte. Med denne teknikken begrenses ikke maleriene til en narsisisstisk reproduksjon av virkeligheten. Inspirert av kunstnerens observasjoner fremstiller de modeller av distinkte mentale universer som verken er banale eller spektakulære, men poetiske og stimulerende.

Etienne Zack (f.1976) bor og arbeider i Vancouver i Canada. I samme by ble han i år 2000 uteksaminert fra Emliy Carr Institute of Art and Design.

Dato: 20. Januar – 26. Februar 2006