Espen Sommer Eide

Med dagens hastighet vil omtrent halvparten av verdens 6000 språk forsvinne i løpet av få generasjoner. Hva som går tapt når et språk forsvinner er en mangfoldig problemstilling som blant annet kan belyses fra et kulturhistorisk, lingvistisk og språkfilosofisk perspektiv. Med bakgrunn fra kunst, musikk og filosofi har Espen Sommer Eide brukt forskjellige tilnærmingsmåter for å se på fenomenet. Han er interessert i nettopp kompleksiteten i prosessene bak destruksjon, evolusjon og kreasjon av språk.

Arkivering av språk kan fungere både som en destruktiv og kreativ prosess. Et av verkene i utstillingen kretser rundt hvordan språklige strukturer lagres i en kollektiv bevissthet, og hvordan stemmen i visse tilfeller kan oppheve tidens og minnets destruktive kraft. De hellige indiske Vedaene har blitt formidlet gjennom generasjoner (fra 1800 år fvt). Til tross for utelukkende muntlige overleveringer, er innholdet bevart ordrett på grunn av den spesielle måten de resiteres på, i komplekse paralingvistiske mønstre.

I utstillingen behandles tematikken også fra et rent estetisk ståsted. Finnes det for eksempel et unikt lydlig avtrykk nedfelt i alle språk? Hva er et dødt språk,og kan det gjenopplives? Da Edison oppfant den første opptaksmaskinen for lyd, fonografen, ble den raskt sett på som et middel, ikke primært til å gjengi musikk, men til å høre opptak av stemmer fra mennesker som hadde gått bort. Stemmene fra fonografen opplevdes som lyder uten kropp, som ånder i rommet. Gjennom dekonstruksjoner av språket og stemmen berører Sommer Eide spørsmål som omhandler grensene mellom levende og døde språk, mellom mening og lyd, og mellom språkligmetaforiske strukturer og musikalsk organisering av lyd. I tillegg til utstillingen består prosjektet av en serie performancer med utgangspunkt i selvlagde instrumenter («Philosophical Instruments»).

Espen Sommer Eide har medvirket i en rekke gruppeutstillinger og teaterproduksjoner, i tillegg til en omfattende karriere som utøvende musiker og komponist. Prosjektene Alog (med Dag-Are Haugan) og Phonophani har siden slutten av 1990-tallet vært blant de fremste eksponentene for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på selskapet Rune Grammofon. «Dead Language Poetry» er Sommer Eides første separatutstilling.

_Utstillingen er en del av et årlig samarbeid mellom Borealisfestivalen og Bergen Kunsthall. Årets Borealis har «The End» som et overordnet tema for sitt program, med stikkord som avslutning, fortid, foreldelse og forfall.

Espen Sommer Eide (f.1972) er oppvokst i Tromsø. Han bor og arbeider i Bergen.

Utstillingen er støttet av Bergen Kommune, Norsk Kulturråd og BEK (Bergen senter for elektronisk kunst)_

FRE 01.03. Kl 20.00
Performance med Signe Lidén, Mari Kvien Brunvoll, Tolga Balci, Trine H. Friis, Espen S. Eide.

ONS 06.03. Kl 17.00
Performance med Alexander Rishaug, Janne-Camilla Lyster, Signe Lidén, Tolga Balci, Trine H. Friis, Espen S. Eide.

SØN 10.03. Kl 14.00
Plattform: Presentasjon ved Espen Sommer Eide og fremføring ved Trine H. Friis.

Dead Language Poetry