Eivind Lentz Factions

Eivind Lentz gikk ut fra Statens kunstakademi i 2002, og har allerede markert seg på samtidskunstscenen gjennom en rekke interessante utstillinger og prosjekter. Utstillingen i No.5 er hans første separatutstilling.

Bergen Kunsthalls salgsgalleri, No.5, viser i perioden 31.januar – 2. mars Eivind Lentz nyeste arbeider. Utstillingen “Faction” presenterer en fotobasert billedserie der Lentz egne kulturelle referanser kommer klart til syne. Her møter betrakteren elementer både fra filmindustrien, musikkbransjen og ikke minst fra den allmenne hverdag. Bildene innehar en klar realisme, basert på det samtidige språket. Men innholdet bærer likevel preg av en surrealisme, mer enn narrative fortellinger. De faktiske motivene er ofte dysset ned til ugjenkjennelige og til tider estetiserte fremtoninger. Eivind Lentz jobber fritt med sitt materiale og har en selvantropologisk tilnærming til kunsten. Bildene kommuniserer komponenter av kunstnerens egen private sfære, parallelt med et sterkt fokus på en kollektiv billedbevissthet. I stedet for å arbeide ut i fra en bestemt ide som skal gi seg utslag i formen, setter Lentz motiver og form intuitivt i sammenheng, der konseptet kan leses i etterkant.

Dato: 31. januar – 2. mars 2003