Dual Art Performance

Dual Art er et samarbeidsprosjekt initiert av performance-kunstnere i Bergen og Barcelona.

Performancekunstens mange uttrykksformer, og posisjonen disse etter hvert har fått i dagens kunstbilde, formidles her gjennom konkrete visninger av verk. Dual Art ser det som viktig å understreke betydningen av uformelle kontaktnett mellom kunstnersammenslutninger på tvers av landegrensene. I tillegg har de en oppriktig tro på at reelle møter mellom kunstnere fra ulike regioner er fruktbare, også for publikum.

Kunstnere: Robert Alda, Kurt Johanessen, Rita Marhaug, Joan Casellas, Erika og Angel Pastor