Danh Vo

I samarbeid med årets Festspillkunstnere Michael Elmgreen og Ingar Dragset, har Bergen Kunsthall invitert kunstneren Danh Vo til å stille ut i No.5.

Danh Vo er dansk statsborger. Men dette faktum er i seg selv et sammentreff. Fire år etter Vietnamkrigens utbrudd rømte Vos familie i en flyktningebåt, og havnet ved en tilfeldighet i Danmark, da de ble plukket opp av et dansk tankskip. Danh Vo benytter ofte denne personlige bakgrunnshistorien som relieff for sine kunstneriske prosjekter. Han problematiserer her begreper som uavhengighet og fremsetter nettopp politiske flyktinger som en fristilt fortropp i samfunnet. Vo ser på hvilke rettigheter som tilfaller et individ gjennom statsborgerskap, nasjo nalitet og sosial tilhørighet. Dette gjør han ved å benytte seg av egenartede fremgangsmåter og ulike sosiale stunt, som deretter settes inn i kunstneriske sammenhenger.

Et eksempel på dette er arbeidet vo rasmussen rosasco, et pågående pro­sjekt som startet i 2002. Her gifter Vo seg med mennesker som på ulikt vis har hatt betydning for ham. Han tilføyer deres etternavn til sitt, før han skiller seg fra dem. Således tapper han ekteskapet for dets romantiske konnotasjoner. Giftemålet blir kun en økonomisk transaksjon, der etternavnet representerer rettigheter og privilegier.
Denne evalueringen av institusjoner i samfunnet, gjør at Danh Vo lett kan knyttes opp til årets festspillutstilling. For utstillingen i No.5 vil Danh Vo blant annet presentere forskjellige offisielle dokumenter som han har samlet i løpet av de siste årene. Dette innbefatter brev og papirer fra autoritære institusjoner som politivesen, utdannelse systemer og ambassader. Dokumentene avslører hvordan Vo, helt på egne premisser, forholder seg til disse systemene.

Danh Vo (f 1975) bor og arbeider i Berlin.

Dato: 26. mai – 21. august 2005