James Richards
Crumb Mahogany

Installation view James Richards: Crumb Mahogany, Bergen Kunsthall 2016. Photo: Thor Brødreskift  ©Bergen Kunsthall
Installation view James Richards: Crumb Mahogany, Bergen Kunsthall 2016. Photo: Thor Brødreskift © Bergen Kunsthall

James Richards benytter video, lyd og installasjoner i komplekse, mangefasetterte og intenst tilstedeværende verk. Han kombinerer ofte egne lyd- og videoopptak med funnet materiale fra et rikt utvalg ulike kilder. De endelige arbeidene påkaller en følelsesladet kraft som kan sies å ha ligget latent i lyd- og billedmaterialet som benyttes.

Richards arbeider intuitivt, ofte med utgangspunkt i ulike fragmen­ter av billedmateriale. Basert på dette råmaterialet undersøker han det kreative potensialet i iscenesettelser og gjentatte visninger av de samme innholdsfragmentene. Selv snakker Richards om kraften i å skape stemninger, følelser, eller mening gjennom måten lyd og bilde redigeres og sammenstilles i et tidsmessig forløp:

– Jeg ønsker å samle ting som dytter og drar i følelsene, heller enn å holde meg til et enkelt poeng eller utsagn. Bevegelsen fra dramatikk til erotikk, fra det voldelige til det banale; det er disse følelsene jeg forsøker å hente frem, mens jeg jobber presist med overganger, avbrudd, klimaks og antiklimaks – i tillegg til forvirringen og forløsningen som skjer når forskjelligartede elementer sammenføyes over tid… – I en periode rundt 2009 samlet jeg mange VHS-kassetter fra bruktbutikker i London, på en tid da disse var billige og fantes i rikelige mengder (ti for ett pund). Jeg sopte dem sammen og så på dem i studioet mitt, med en nummen følelse, mens jeg spolte fremover – ventende på et øyeblikk eller glimt av noe som rykket meg ut og fanget oppmerksomheten. Det er ut fra disse øyeblikkene at et verk gradvis begynner å ta form.

Til utstillingen i Bergen Kunsthall lager Richards et nytt verk som
tar i bruk alle rommene i kunsthallen. I stedet for å arbeide med av­ grensede enkeltverk som vises på én eller flere skjermer, vil Richards for første gang skape en installasjon som er «smurt ut og spredd over mange rom».

Utformingen forholder seg både til bildenes bevegelser og til publikums egne bevegelser gjennom rommene, og legger opp til at repetisjoner, déjà vu, og fortrengte motsetninger vil skape en slags gjenklang mellom de utplasserte elementene, og langs alle utstillingsrommene. Ved å kombinere kunsthallens egen arkitektur med spesialsydde arkitektoniske elementer i tekstil, ska­per Richards en kompleks komposisjon av lyd, musikk, video og lys som til sammen danner en romlig dramaturgi gjennom utstillingen.

«Crumb Mahogany» er blitt til i samarbeid mellom Bergen Kunsthall, ICA London og Kestnergesellschaft, Hannover, og vil bli vist ved alle institusjonene i løpet av 2016. På hvert sted vil utstillingen bli omdannet og tilpasset de ulike utstillingsrommenes særegne egenskaper. Utstillingen følges av en katalog som blir lansert høsten 2016.

James Richards (f. 1983) er en britisk kunstner med base i Berlin.

26.02. — 03.04.2016

Åpning
26.02 kl 20:00

Omvisninger
Hver søndag kl 14:00
25.02 kl 18:00 Medlem / Members
28.02 kl 13:00 Barnefamilier / Families

Plattform
11.03 kl 19:00 Dan Fox on James Richards
02.04 kl 14:00 Martin Clark i samtale med James Richards

Related