BLU

Kurt Johannessen er høstens første utstiller i NO.5. I nærmere 30 år har han arbeidet i forlengelsen av 1960-årenes avantgardetradisjon innenfor kunsten, og forholdt seg til mer og mindre eksistensfilosofiske spørsmål i form av performancer, landart, video, foto, tegning og tekstlige og visuelle bokformater.

Med en stillfarende enkelhet i det kunstneriske uttrykket, utfordrer han betrakteren til å se sine omgivelser på nytt. Eller som filosof Øyvind Kvalnes har uttrykt det: ” Kurt Johannessens kunst er på sokratisk vis egnet til å få den enkelte til å stoppe opp og tenke. Den kan motvirke at vi blir rutineblinde – fanget i vaner og rutiner som låser oss til kun å ha ett blikk på tilværelsen.”

For utstillingen i NO.5 har Johannessen produsert tre nye videoarbeider, i tillegg til at han skal vise et utvalg tegninger fra prosjektet ”1-2000 sirklar” som ble påbegynt 27.januar 1999. Både videoene og tegningene uttrykker Johannessens særegne lyriske og minimalistiske holdning, ettersom motivene i de nevnte verkene er knyttet til hhv blå ballonger og små tråder som danser i vinden, samt frihåndstegnede blyantsirkler som representerer hver sin dag gjennom en periode på 5,5 år. I kjent Johannessen-stil – og helt i tråd med den konseptuelle kunsten for øvrig – er de intensjonelle aspektene ved prosjektene ikke nødvendigvis gitt i forkant, og det er først i møte med publikum at verkene tar form og finner sin reelle betydning. I forlengelsen av dette siste, vil Johannessen under utstillingsperioden også presentere to performancer, hhv ”Tiande tale” og ”Blu 10”. Dessuten vil han ha et hårinnsamlingskontor i forbindelse med sitt pågående prosjekt ”The Hair Collection” der hensikten er å samle inn hårstrå fra så mange individer som mulig i verden. Prosjektet ble påbegynt 25.mars 2009 og vil gå over en periode på 7 år.

Johannessen (f 1960) kommer opprinnelig fra Dale i Hordaland, men bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Slade School of Fine Art, London,
Listaháskóli Íslands, Reykjavik og Vestlandets Kunstakademi, Bergen. Han er innkjøpt av bl a Bergen Kunstmuseum, Birmingham Museum and Art Gallery og Norsk Kulturråd. Av senere års separatutstillinger kan nevnes Galleri Giga, Stord (2008), Bergen Kunstmuseum og Kunstnernes Hus, Oslo (begge 2007), i tillegg til en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i inn- og utland.

Kurt Johannessen har produsert over 150 forskjellige performancer og holdt omkring 400 presentasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Under utstillingsperioden i NO.5 vil han sette opp følgende performancer:

Søndag 5. september kl 12 00: “Tiande tale”

Søndag 12. september kl 12 00: “Blu 10”
Performancen “Blu 10” er støttet av Dale of Norway, samt den Kulturelle Bæremeisen i Bergen ved Greta Evjen.

Performancene varer minimum 60 minutt, og publikum kan komme å gå etter eget ønske

Søndag 19 sept kl 12 00 -17 00:
“The Hair Collection”
Hårinnsamlingskontor

Kurt Johannessen