Avtrykk av et sted

I løpet av siste to år har Bergen Kunsthall sin formidlingsavdeling hatt et stedsspesifikt prosjekt for skoleklasser, som tar for seg byrommet på en eller annen måte. I 2012 var vi utenfor Rådhuset i Bergen, hvor barna gjennomførte ulike oppgaver relatert til plassen rundt bygningen. I 2013 tok vi for oss lyd og bevegelse på ulike steder i Bergen, som ble avsluttet med en utstilling i Bergen Kunsthall. I år fortsetter vi prosjektet, men nå kombinert med en av våre utstillinger, nemlig Robert Overby, med start allerede 1. september. Da vil tilnærmingen til stedet være å ta for seg overflater på et sted.

Høstens første utstilling var en retrospektiv utstilling med arbeider av den amerikanske kunstneren Robert Overby. I mange år var han en aktiv del av kunstmiljøet i Los Angeles, men hadde nesten ingen utstillinger. Først i senere år er hans kunstverk blitt oppdaget og presentert, nesten som en lenge skjult skatt som endelig er funnet. Overby arbeidet med mange ulike former for kunst, som foto, maleri, skulptur, installasjoner og grafikk. Han gjorde blant annet flere forskjellige eksperimenter på materialer, for eksempel hvordan et materiale kunne strekkes eller forandres under ulike behandlinger. En annen ting han var svært interessert i var hvordan tid og bruk påvirker et sted, noe som kan ses gjennom hvordan materialer på et sted slites og brytes ned. Dette kan igjen leses som et steds historie, – i hvert fall som en viktig del av stedets historie.

Relatert til Robert Overbys store interesse for overflater, og hva ulike arr, riss, og merker kan fortelle om en bygning eller et steds bruk, har vi tatt avtrykk av steder i Bergen. Det ble tatt avtrykk som ble gjort på enkleste måte, gjennom benyttelse av papir over stedet, for deretter å skravere frem et avtrykk ved hjelp av blyant/fettstifter. Barna arbeidet i mindre grupper, og skulle selv finne relevante avtrykk for stedet de skulle forholde seg til.

Utstillingen viser barnas avtrykk av stedene de arbeidet med, som igjen ble satt sammen til et større bilde av stedet.

Stedene som ble brukt var Festplassen, uteområdet rundt Grieghallen, og gjennomgangen fra Byparken til Bergen Storsenter. Silhuetten av byen er satt sammen av fotos tatt rundt Byparken, hvor vi kan kjenne igjen skulpturen av Christian Michelsen, Rådhuset, Domkirken, togstasjonen og KODE.

Fotos er tatt fra de ulike stedene barna har tatt sine avtrykk.
Foto: Birgitte Norsen

Deltakende skoler: Holen. 2.kl., Kronstad 4.kl.+ 2. kl., Flaktveit 6. kl., Nordnes 6. kl., Møhlenpris 2. kl., Kyrkjekrinsen 7. kl., Den Internasjonale skole 4. kl. Fana barnehage

Stedsspesifikt prosjekt i byrommet – Robert Overby