Annette Harboe Flensburg Malerier

Anette Harboe Flensburg bruker arkitektur som motiv i sine malerier. Stedene hun maler er tomme og betrakteren må selv fylle disse rommene med sin egen tilstedeværelse. Flensburg arbeider i store formater som har en suggererende effekt.

Et sentralt aspekt ved Flensburgs kunst er nettopp å undersøke de fysiske fornemmelser som oppstår når man befinner seg i bestemte rom. Konkret tar hun utgangspunkt i dukkemodeller som hun bygger opp og deretter fotograferer. Slik fungerer fotografiene som en slags skisse for maleriet. Arkitekturens inndeling av rommet, de loddrette og vannrette linjene samt lyset og skyggen, danner et mønster som deler motivet inn i et innenfor og et utenfor. Gjennom vinduene ledes blikket ut i naturen og mot grønne trær. Det er imidlertid usikkert hva vi ser, for konturene vibrerer og motivet er uklart. Anette Harboe Flensburgs malerier utfordrer selve synsakten og vår generelle evne til å danne bilder.

På tross av at verkene er malt i en figurativ stil, poengterer den stramme arkitekturen også en formal, abstrakt tilhørighet. Selv mener kunstneren at det er nettopp bruken av perspektivet som gjør at bildene befinner seg i et mellomrom mellom disse to kunstneriske tradisjonene.

Anette Harboe Flensburg (f.1961) kommer fra Danmark og har sin utdannelse fra Designskolens linje for tegning og grafikk. Siden tidlig på 1990-tallet har Flensburg stilt ut på en lang rekke separat- og gruppeutstillinger. I år fikk hun 2.prisen ved Carnegie Art Awards. Hun bor og arbeider i København.

Dato: 8. oktober – 18. november 2004