Anna Tuori

De som så Anna Tuoris malerier sist de ble stilt ut i Bergen Kunsthall i 2003 vil kjenne igjen hennes umiskjennelige penselstrøk – det vakre og samtidig så skjøre landskapet hun stadig utforsker og videreutvikler. I år åpner hun alene vårens utstillingssesong i NO.5 med en helt ny produksjon.

Tuoris metode er basert på tanken om samtidighet. Hun arbeider ofte med flere malerier på en gang, gjentar ulike tema og motiv, men lar dem etter hvert som prosessen skrider fram utfolde seg på egenhånd. Slik oppnår hun at maleriene kan oppleves som beslektet med hverandre. De refererer til samme utgangspunkt, men tilhører likevel ingen på forhånd fastlagt rekkefølge – ingen felles eller seriell tolkning. Mange vil med dette kunne trekke paralleller til hvordan ulike minner og personlige inntrykk kan dukke opp samtidig og likevel hver for seg virke forskjellig på oss fra gang til gang.

Anna Tuoris malerier er ikke bare inspirert av den romantiske landskapstradisjonen slik vi kjenner den fra Caspar David Friedrich, men baserer seg også på en dialogisk kunstopplevelse mellom verk og betrakter. Et første blikk gjenkjenner figurer og former fra den reelle verden. Ved nærmere ettersyn forvirres vi av hvordan tilsynelatende ikke-representative penselstrøk forvrenger billedoverflaten, lar oss ane at noe usynlig er til stede – noe som krever at vi vender blikket vårt like mye innover mot oss selv. I dette spontane skjæringspunktet mellom fragmenter av kollektive og individuelle – bevisste og ubevisste referansepunkter, oppdager vi at landskapene kan være like ensomme og gåtefulle som de er vakre. På denne måten fremkaller Anna Tuoris visuelle språk stadige vendinger som virker fornyende betrakterens blikk, men som ikke minst også tilfører selve mediet nyskapende og svært aktuelle uttrykksformer.

Anna Tuori bor og arbeider i Helsinki. Hennes malerier har blitt kjøpt inn av en rekke institusjoner og hun har i den senere tid blant annet vært representert ved Le Triage i Paris i 2004, på Prague Biennale2 i 2005, ved Platform Contemporary Art Center i Istanbul og Galerie Anhava, Helsinki i 2006, og ved The Third Beijing Art Biennale i 2008.

Dato: 16. januar – 19. februar 2009