Ane Graff Tegninger

Tegningen har de siste årene vunnet en fornyet status som et vitalt og relevant medium i samtidskunsten. Siden avgangsutstillingen ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2004 har Ane Graff gjort seg bemerket med en virtuos og særegen demonstrasjon av nettopp tegningens muligheter.

Utgangspunktet for Graffs tegninger har vært vanitasmotiver og såkalte skogsstilleben, en sjanger innen nederlandsk stillebenmaleri fra 1600-tallet der slanger og øgler opptrer som symboler for mørkets krefter i religiøst motiverte bilder. The White Work videreutvikler denne tematikken, og referer til renessansens kuriositetskamre. Tegningene legger vekt på det hvite i disse samlingene – det vil si albinodyr og annen naturalia. Det hvite representerte en egen kategori i kuriositetskamrene på grunn av sin sjeldenhet.

Utstillingen viderefører det dialektiske forholdet mellom det allegoriske og det vitenskapelige/positivistiske som preget kuriositetskamrene. Både Graffs arbeider og de opprinnelige kamrene kan sies å inneholde et slikt spenn mellom en vitenskapelig gjengivelse av natur og tingene brukt allegorisk. I disse tidlige museale samlingene ble objektene gjerne sammenstilt i tablåer som kunne leses allegorisk og symbolsk. Utstillingens tittel henspeiler dessuten på alkymien; den tidlige kjemien. The White Work er betegnelsen på en fase i alkymien hvor endring eller opphevelse av materie er sentralt.

Siden avgangsutstillingen ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2004 har Ane Graff deltatt på utstillinger som The Elementary Particles, STANDARD (OSLO), 2006. Sin første separatutstilling “ My days are consumed like smoke” hadde hun i 2005 på galleri Standard (Oslo). Av kommende utstillinger kan nevnes “Personal mythologies”, W 139, Amsterdam, 2007, “Compound values affirming denial”, Art Rotterdam i 2007 og “Fortress of solitude” med Josefine Lyche, Kunstnerforbundet, 2008.

Tegning: Ane Graff Fungus (Ramaria aurea), 2006
Courtesy: STANDARD (OSLO)

Dato: 10. november – 20. desember 2006