Mat Jenner
aMAsS_a_mASs

Installation view Mat Jenner: a_MAsS_amASs, Bergen Kunsthall 2016. Photo: Thor Brødreskift.  ©Bergen Kunsthall
Installation view Mat Jenner: a_MAsS_amASs, Bergen Kunsthall 2016. Photo: Thor Brødreskift. © Bergen Kunsthall

Borealis og Bergen Kunsthall presenterer den britiske kunstneren Mat Jenners første separatutstilling i Norge. Gjennom sitt arbeid med tegning, maleri, skulptur, collage og lyd, er Jenner opptatt av hva det vil si å være meningsprodusent og mottaker i dag, og erfaringen i det han kaller «now-ness» – det øyeblikket hvor det å se og høre blir til en hendelse i seg selv.

Til NO.5 har Jenner produsert en ny installasjon, «aMasS_a_mASs», tenkt som et aktivisert utstillingsrom som bærer med seg en akkumulerende mengde erfaringer av tid og produksjon. Jenner ser på utstillingsrommet som et atelier, der kunstverk kontinu­ erlig blir forandret eller omskrevet, og hvor øyeblikkserfaringen alltid vil være regjerende. Under festivalen, fra 9. til 13. mars, vil Borealis arrangere en rekke foredrag, samtaler, filmvisninger og konserter inne i installasjonen, og dette vil ytterligere forsterke den performative og sosiale karakteren til utstillingsrommet.

Jenners utstilling er sentrert omkring prosjektet FOAM som består av en omvandrende og stadig voksende samling med forskjellige kunstneres lydverk. Jenner startet prosjektet i 2013, og anser det som både arkiv, skulptur og en performance som fokuserer på det fysiske og det sosiale aspektet ved det å lytte og den kunstneriske opplevelsen. FOAM inneholder så langt over 125 verk, presentert som unike 12” LP-er (“dub-plates”), som besøkende inviteres til å spille i gallerirommet.

FOAM spiller på kontrasten mellom hvordan digitalt medie­ innhold er allestedsnærværende og lett tilgjengelig, og måten Jenner presenterer lydmaterialet som et kunstig skapt knapp­hetsgode. Hver plate i samlingen er unik. Det finnes kun ett eksemplar, og de er ikke tilgjengelige noen andre steder.

Disse platene kan kun bli hørt innenfor galleriets vegger. Som en stift på en rote­ rende LP­-plate, trekker FOAM folk til sitt sentrum, ved å kreve at publikum blir del av det. Gjennom denne samhandlingen ønsker Jenner å vise hvordan langsomhet og tilstedeværelse har en estetisk verdi
i en tid der hastighet og umiddelbarhet forventes og kreves.

Borealis og Bergen Kunsthall har, med støtte fra Hordaland Fylkeskommune, og i samarbeid med Mat Jenner, bestilt nye lydverk av kunstnere fra Norge og Storbriatnia: Anne Lise Stenseth, Trond Lossius, Leander Djønne, Magnhild Øen Nordahl (i samarbeid med Omar Johnsen, Kristin Austreid og Erik Johan Bringsvor) og Lillian Wilkie. Disse nye lydverkene inkluderes i FOAM, og de er tilgjengelige for publikum sammen med de allerede eksisterende verkene i arkivet. Fullstendige opplys­ ninger om medvirkende kunstnere og verk er tilgjengelig på www.ffooaamm.org.

Mat Jenner (f. 1976) bor og arbeider i London.

Utstillingen «aMasS_a_mASs» er organisert i form av et gjesteopphold, hvor kunstneren vil bruke utstillingen i Bergen Kunsthall som sin base over en periode på 2 uker. I løpet av perioden vil han også presentere sitt arbeid på ulike steder i Hordaland.

08.03. — 03.04.2016