All for Nothing

«All for Nothing» tar utgangspunkt i en kompleks, humoristisk, men ikkeironisk forurensing av aksepterte teorier og ideologisk riktighet.

Kunstnerne arbeider ikke utfra en antikunst holding, de ønsker ikke å oppløse kunsten; men heller å utfordre og utsette kunstinstitusjonen for de samme eksistensielle parametre og krav som finnes i de rom vi bruker daglig.Pisani, Ytterstad og Persson lager tydelig definerte kunstverk hvorarbeidene kan oppfattes taktilt og intuitivt, enten de har en åpenbartmetafysisk begrunnelse eller har framkommet av feks. en fasinasjon for lydvolymer eller tyngdekraften. Dette er noen av elementene i den visuelle strategien som vil forvandle noen av de minimalistiske aksjonene til politiske yttringer og estetiske verk.Kunsthallens rom vil bli dekonstruert, blandet og restrukturert.Utstillingen ALL FOR NOTHING er den første produksjonen av fire iprosjektet «En annen institusjon er mulig» 2002-05. Kunstprosjektet skal fokusere på ulike kunstneriske og institusjonelle strategier.
Verkene til denne utstillingen er under produksjon.

ERIC PISANI
Eric Pisani gikk ut fra Statens Kunstakademi i 1994, og har siden markert seg på den norske kunstscenen med sine særegne installasjoner. Pisani arbeider med en rekke forskjellige virkemidler, der de fysiske elementene ofte kombineres med ulike lydbilder. Som en urban sjaman belyser han friksjoner mellom teknologi og natur. Han benytter symboler og tegn som gir assosiasjoner til uforklarlige aspekter ved tilværelsen og til religiøse ritualer. Pisanis gir på denne måten et inntrykk av å være løftet ut av den hverdagslige sfæren og hevet opp mot noe tidløst og hellig.
Det meditative aspektet i arbeidene gjør at betrakteren trenger tid i møte med Pisanis kunst. Samtidig er verkene så åpne og intuitive at tolkingen av innholdet ikke ledes i én retning, men blir bestemt av betrakterens subjektive opplevelse. Pisani bor og arbeider i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

MICAEL PERSSON
Micael Perssons arbeider er ofte fysisk sanselige og utleverende. De er i stor grad sammensatt av enkle elementer med en seksuell undertone. Perssons til tiderprovoserende installasjoner tar, på samme måte som Ytterstad, utgangspunkt i kontrasten mellom det metafysiske og det fysiske rommet.Persson har utdanning fra Statens Kunst Akademi i Oslo. Han har hatt internasjonale utstillinger i bl.a Yokohama Triennale, Japan 2001 og Quatair i Den Haag, Nederland 1999. Micael Persson har også vært kurator og deltakende kunstner på utstillingen «Flicker» for Riksutstillinger 2000.
Han har samarbeidet i prosjekter med bl.a kunstnerne Børre Sætre og Ole Jørgen Ness og deltatt på flere prosjekter i forskjellige magasiner.
Micael Persson er også initiativtaker av “Spin cycle”.
www.prosubunion.com
www.clingfilm.com
www.dinkyflake.com

Micael Perssons web-side:
www.mimosania.com

SNORRE YTTERSTAD
Snorre Ytterstad har i det siste gjort seg bemerket med utstillingen «Schlafen gegen rechts» i UKS galleri., Oslo 2002 og med verket «Piece for Bjørvika» i utstillingen «Hvor er vi nå 2» på Oslo Kunsthall 2002.I «Piece for Bjørvika» utstyrte Yttersttad en due med et miniatyrkamera, og duens flytur i rommet ble vist på en videomonitor. Dette prosjektet vil han videreutvikle i Bergen Kunsthall. Ytterstads arbeider er oftest “site specific”, hvor han tar utgangspunkt i utstillingsrommet og den politiske konteksten. Hans kunst redefinerer ofte tradisjonelle oppfattelser; Bl.a. holdningen om at det kunstneriske rommet er et sted for den visuelle undersøkelse alene, og den romantiske ideen om at protesten bare kan skje i gaten. Yterstad er utdannet på Vestlandets Kunstakademi, Bergen. Han har hatt en rekke internasjonale separatutstillinger. Snorre Ytterstad har også deltatt på flere gruppeutstillinger bl.a. Modellmakerne, Kunstnernes Hus, Oslo i 2000.

Dato: 1.- 24. november 2002

Kunstnere: Erik Pisani, Micael Persson, Snorre Ytterstad