Masterutstillingen 2021
a little larger than the entire universe

Terje Abusdal, Sigurd Aas Hansen, Sigrún Hlín Sigurðardóttir, Giulia Mangione, Unn Devik, , Muhammad Shahid, William Kudahl, Terese Stenhjem, Ingrid Forland, Sanne Frostensson, Sigrid Lerche, Alex Hamish Millar, Wiktoria Gazda, Cheng Ting Ting, Fergus Tibbs, Derek Sargent, Gunhild Sannes Larsen, Vegard Ekberg, Kristoffer Martensen, Auður Ómarsdóttir, Ida Westberg, Dan Brown Brønlund, Madihe Gharibi, Sofie Hviid Vinther, Jonas Greni, Noah Hallström, Margrethe Kühle

a little larger than the entire universe er avgangsutstillingen til masterstudentene i kunst ved Fakultetet for kunst, musikk og design, UiB. Vi har gleden av å presentere arbeidene til 27 ferske kunstnere. Et nytt kull, en ny generasjon, utdannet under uvanlige omstendigheter. Avhengig av smittevern og restriksjoner, kan utstillingen enten skape en sosial luftlomme i en tid preget av begrensninger og sosial distansering; eller stå som et kreativt monument for drømmen om en nær fremtid der kollektivisme, samarbeid og sosial omgang er limet i fellesskap og samfunnet for øvrig.

Omstendigheter til tross, de 27 kunstnerne er:

Ida Westberg setter tonen for utstillingen med gule silke flagg ved inngangen til Bergen Kunsthall. Tilsvarende flagg brukes til sjøs for å konstatere at det ikke er smitte ombord slik at helsemyndighetene kan gi klarering for at skipet kan legge til kai.

Det er flere kunstnere i kullet som arbeider med spørsmål knyttet til identitet og som engasjerer seg i politiske problemstillinger. Terje Abusdal viser et prosjekt om sjøsamisk historie og norsk assimileringspolitikk gjennom en lydinstallasjon, fotografier og et videoverk. Wiktoria Gazda adresserer til dagens sosiopolitiske situasjon i Polen. Derek Sargent initierer et historisk arkiv med prominente LGBTQ-figurer. Både Sigurd Aas Hansen og Sigrid Lerche adresserer kjønnsspørsmål. Hansens malerier og skulpturer utforsker representasjon av maskulinitet og fitness; Lerches video-performance bruker digital kultur og rollespill, og utspiller seg via en “camgirl” nettside.

Giulia Mangione, Madihe Gharibi and Muhammad Shahid jobber med migrasjon og identitet. Mangione har utforsket Ole Bulls historie og Oleana, en norsk nybyggerkoloni i Pennsylvania. Hun viser en flerkanals videoinstallasjon med utgangspunkt i dokumentarisk materiale. Shahid og Gharabi sine prosjekter springer ut av deres egne opplevelser med migrasjon i lys av masterstudiene. Shahid ved å utforske skjæringspunktet mellom østens miniatyrmaleri-tradisjon og det vestlige, visuelle universet. Gharabi viser et flermedialt verk som dveler ved skyldfølelsen knyttet til å ha forlatt sitt hjemland, Iran.

Sanne Frostensson sin installasjon Practice speiler et asketisk liv som fletter sammen kunstutøvelse med daglige øvelser av filosofisk, psykologisk og dypt religiøs karakter. Nærheten til materialene og det sanselige kommer frem i Dan Brown Brønlunds installasjon og skulpturer, i Terese Stenhjems kinetiske installasjon og Noah Hallströms maleri og komposisjoner. Gunhild Sannes Larsen undersøker maleriets kvaliteter og muligheter i stort format.

Bjerknessenteret for klimaforskning danner utgangspunkt for Alex Hamish Millars spekulative historie som knytter sammen vitenskap og det overnaturlige. Margrethe Kühle sin pop-up-bok gir internett en fysisk form og undersøker digitale ord og fenomen som troll, trojanske hester, sokkedukker og “bugs”. Kristoffer Martensen har i flere år arbeidet med boksing og ikonet Muhammed Ali. Den fotografiske serien Animals av Vegard Ekberg byr på et intimt og utfordrende visuelt narrativ om et samboerskap. Auður Ómarsdóttir sine malerier og skulpturer inneholder referanser som spenner fra populærkultur til sport og kunsthistorie.

Ingrid Forlands skulptur er en intervensjon i kunsthallens arkitektur.Prosjektet undersøker biopolitiske aspekter ved utmattelse, og fokuserer på det å hvile som en radikal mot-posisjon til forventninger om samfunnsdeltakelse og produktivitet.

William Kudahls videoessay dveler ved det uhåndgripelige i begrepet love is in the air. Unn Devik malerier og blekktegning tar utgangspunkt i Bergensfjellene for å bearbeide tanker om tid og uforutsigbarhet. Cheng Ting Ting viser et utvalg malerier fra sin omfattende serie Night Walk. Jonas Grenis malerier spiller på parallelle virkelighetsoppfatninger .

Sofie Hviid Vinther er opptatt av hvordan arbeid, yrkesvalg og identitet er sammenflettet. I sitt prosjekt har kunstneren utviklet skulpturer og en arbeidstøy-kolleksjon med referanser til industriarbeiderne . Hun har også logget og strukturert sin egen tidsdisponering mellom kunstnerisk arbeid og livet ellers.

Middelalderske profetier og dommedagsnarrativer fra nåtiden tar plass i Sigrún Hlín Sigurðardóttir sitt strikkede tekstilverk. Dette gir samtidens utfordringer et historisk perspektiv. Fergus Tibbs kunstnerskap er ofte knyttet til kollektivisme og etablering av nye fellesskap. I kunsthallens andre etasje bygger han en DIY konstruksjon i samarbeid med ulike aktører. Det planlegges en rekke sosiale aktiviteter; alt fra kringkasting av radio til sjakkspill, middager og performance.

Kurator: Adriana Alves

Åpningshelgen
Lør 17. apr 11:00 – 20:00 med gratis inngang
Søn 18. apr 11:00 – 20:00 med gratis inngang

Åpningstider
Tir – søn 11:00 – 17:00
Tor 11:00 – 20:00 (gratis 17:00 – 20:00)