Skoler

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider.

Martine Syms, She Mad, B-Zone, film still, 2020 ©Martine Syms

1. — 4. trinn

Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
Mediation with Varden Skole, The Ocean 2021. Photo Thor Brødreskift ©Bergen Kunsthall
 • 12. nov – 17. jan
  MARTINE SYMS: She Mad

  Martine Syms er en amerikansk kunstner med base i Los Angelas. Hun arbeider i hovedsak med film og performance, og er opptatt av identitet og hvordan man kan «skape» seg selv på ulike sosiale medier. Utstillingen vil vise en rekke episoder av en serie med tittelen She Mad, samt en episode spesielt laget for Bergen Kunsthall. Serien vil bli presentert i en stor installasjon med videoer og skulpturelle elementer, som vil erobre og krysse alle fire saler i kunsthallen. Syms bruker ofte humor som virkemiddel for å få frem kulturelle særtrekk eller oppfatninger vi har av oss selv og andre. I utstillingen skal vi snakke om hvordan sosiale medier/bilder overtar mer og mer av vår virkelighetsoppfatning. Og vi skal snakke om identitet og ordene «jeg og du og vi».

  Obs – videoene er engelsktalende! For de minste kan det være spennende å vandre rundt i utstillingen og oppleve en total-installasjon med masse lyd og bilder som flimrer. Både omvisning og verksted vil selvsagt tilpasses klassetrinnet. (Foto fra Glasgow International 2021)

  VERKSTED: Med hjelp av ulike materialer skal elevene «skape» en identitet som de ikke nødvendigvis forbinder med seg selv.

  MÅL: Elevene skal bli mer bevisst begrepet identitet, og hvordan identitet i dag kan og ofte skapes på sosiale medier.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i byparken!

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

  Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs: Kan et sykkelhjul være kunst?

  Tid: 1 – 1,5 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagnet «Det der er ikke kunst!» har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. Vi skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

5. — 7. Trinn

Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
Formidling tidligere utstillinger. Foto Bergen Kunsthall ©Bergen Kunsthall
 • 12. nov – 17. jan
  Martine Syms: She Mad

  Tid: 1,5 t

  Martine Syms er en amerikansk kunstner med base i Los Angelas. Hun arbeider i hovedsak med film og performance, og er opptatt av identitet og hvordan man kan «skape» seg selv på ulike sosiale medier. Utstillingen vil vise en rekke episoder av en serie med tittelen She Mad, samt en episode spesielt laget for Bergen Kunsthall. Serien vil bli presentert i en stor installasjon med videoer og skulpturelle elementer, som vil erobre og krysse alle fire saler i kunsthallen. Syms bruker ofte humor som virkemiddel for å få frem kulturelle særtrekk eller oppfatninger vi har av oss selv og andre. I utstillingen skal vi snakke om hvordan sosiale medier/bilder overtar mer og mer av vår virkelighetsoppfatning. Og vi skal snakke om identitet og ordene «jeg og du og vi».

  Obs – videoene er engelsktalende!
  (Foto fra Glasgow International 2021)

  Verksted: Med hjelp av ulike materialer skal elevene «skape» en identitet som de ikke nødvendigvis forbinder med seg selv.

  Mål: Elevene skal bli mer bevisst begrepet identitet, og hvordan identitet i dag kan og ofte skapes på sosiale medier.

 • Hele året
  Bli med å utforske skulpturene i Byparken!!

  Tid: 45 min – 1t

  Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

 • Hele året
  Kunsthistoriekurs

  Tid: 1,5 – 2 t

  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

8. — 10. trinn

Martine Syms, She Mad, B-Zone, film still, 2020 ©Martine Syms
 • Hele året
  Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst?"

  Tid: 1,5 – 2t
  Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

  Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

  Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.

 • 12. nov – 17. jan
  Martine Syms: She Mad

  Tid: 1,5 t

  Martine Syms er en amerikansk kunstner med base i Los Angelas. Hun arbeider i hovedsak med film og performance, og er opptatt av identitet og hvordan man kan «skape» seg selv på ulike sosiale medier. Utstillingen vil vise en rekke episoder av en serie med tittelen She Mad, samt en episode spesielt laget for Bergen Kunsthall. Serien vil bli presentert i en stor installasjon med videoer og skulpturelle elementer, som vil erobre og krysse alle fire saler i kunsthallen. Syms bruker ofte humor som virkemiddel for å få frem kulturelle særtrekk eller oppfatninger vi har av oss selv og andre. I utstillingen skal vi snakke om hvordan sosiale medier/bilder overtar mer og mer av vår virkelighetsoppfatning. Og vi skal snakke om identitet og ordene «jeg og du og vi».

  Obs – videoene er engelsktalende!

  VERKSTED: Med hjelp av ulike materialer skal elevene «skape» en identitet som de ikke nødvendigvis forbinder med seg selv.

  MÅL: Elevene skal bli mer bevisst begrepet identitet, og hvordan identitet i dag kan og ofte skapes på sosiale medier.