Tor Magnus Lundeby Daydream and Dust

Tor-Magnus Lundeby leker med betrakterens forestillingsevne. Preget av en sammensatt billedbruk, viser Lundebys malerier vei til imaginære steder.

Lundeby fungerer som en kunstens Disc Jockey. Han henter sine referanser fra dataspill, stjernebilder og techno-estetikk, noe som skaper assosiasjoner til barndommens gutterom. Lundeby pendler mellom figurasjon og nonfigurasjon og hans kunst har koblinger både til modernistisk maleri og minimalistisk skulptur. Han kombinerer på denne måten seriøse billedelementer fra kunsthistorien med en barnslig fantasi, der populærkulturens surrealisme og mangfoldighet, er sterke element.
Tor-Magnus Lundeby konstruerer sitt kunstneriske uttrykk basert på den materielle konteksten som omgir ham. Arbeidene er en presentasjon av en kultur vi kjenner igjen. Denne nærheten til det aktuelle, og den stadige utforskning av maleriets gehalt, gjør Lundeby til en av våre mest interessante samtidsmalere.

Dato: 20. september – 27. oktober 2002