Isa Rosenberger
The Museum of Burning Questions: The Dancing Tables Archive

Igjennom en årrekke har Bergens gamle brannstasjon blitt benyttet av pensjonerte brannmenn som ønsker å bygge et brannmuseum der. freethoughts “The Museum of Burning Questions” er et rom for ettertanke og debatt anlagt inne i brannstasjonen, rettet mot fremtiden til museer og brennende spørsmål generelt. The Dancing Tables Archive i Bergen Kunsthall er et arkiv over “The Museum of Burning Questions”, inkludert filmen Brandstasjon. Skapt i samarbeid med de pensjonerte brannmennene, forteller filmen om deres arbeid, deres kamp for museet og hva de anser for å være vår tids mest «brennende spørsmål».

“The Museum of Burning Questions” er et prosjekt av freethought i samarbeid med kunstneren Isa Rosenberger, og en del av triennalen Bergen Assembly.