Terje Nicolaisen Maleri

Sesongens første utstilling i No.5 er viet fem store malerier på papir av Terje Nicolaisen.

Siden tidlig på 90-tallet har Terje Nicolaisen vært en aktiv deltaker på den norske kunstscenen med sine mangfoldige og særegne kunstprosjekter. Nicolaisen har arbeidet både med skulptur, lys, lyd, installasjoner og tegninger. Verkene hans spenner fra intervensjoner i det offentlige rom til mer upretensiøs slacker-kunst. I tillegg til en stadig problematisering av kunstnerrollen, inneholder Nicolaisens kunstproduksjon ofte politiske spark og klare sosiale meldinger. Likevel er det ingen tema som slipper unna Nicolaisens signatur av humor, ironi og kalkulerende naivisme. Dette har spesielt vært tydelig i tegningene, noe som ble demonstrert sist Nicolaisen stile ut i No.5, da som medlem av Tegneklubben.

Separatutstillingen i No.5 representerer i så måte et skifte, eller en avstikker i Terje Nicolaisens kunstnerskap. De fem store bildene inneholder et fokus på maleriske aspekter som tidligere har vært sjelden å se i hans arbeider. Tegneren Nicolaisen er likevel tydelig tilstede og alle maleriene er preget av kunstnerens helt spesielle strek. De klare budskapene fra tegningene er imidlertid her tonet ned og erstattet av et mer åpent tolkningsrom. Nicolaisen tar i disse bildene utgangspunkt i foto fra internett, ukeblader og aviser som han bearbeider og setter sammen til nye kontekster og historier.

Terje Nicolaisen (1964) bor og arbeider i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger mellom annet Kunst til Folket 2003. Kunst i Nordland 2003, Momentum 2004, og Tegnebiennalen 2006.

Dato: 7. september – 1. oktober 2006